Rada Gminy

Rada Gminy Ochotnica Dolna

Kadencja 2018 – 2023

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Ochotnica Dolna – Maciej Mikołajczyk

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – Maria Chlipała – Gołdyn

 

 

 1. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Ochotnica Dolna
 1. Przewodniczący Komisji:Andrzej Runger
 2. Członek Komisji: Halina Ziemianek
 3. Członek Komisji: Irena Pawlik
 4. Członek Komisji: Jan Jagieła
 5. Członek Komisji: Jacek Noworolnik

 

 1. Komisja Infrastruktury, Budownictwa i Inwestycji
 1. Przewodniczący Komisji:Stanisław Faltyn
 2. Członek Komisji: Maria Chlipała – Gołdyn
 3. Członek Komisji: Maria Głód
 4. Członek Komisji: Robert Królczyk
 5. Członek Komisji: Jerzy Udziela

 

 1. Komisja Turystyki, Promocji i Rolnictwa
 1. Przewodniczący Komisji:Bożena Kuziel
 2. Członek Komisji: Irena Pawlik
 3. Członek Komisji: Halina Ziemianek
 4. Członek Komisji: Andrzej Runger
 5. Członek Komisji: Barbara Udziela

 

 1. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej
 1. Przewodniczący Komisji:Halina Ziemianek
 2. Członek Komisji: Maria Chlipała – Gołdyn
 3. Członek Komisji: Barbara Udziela
 4. Członek Komisji: Jan Franczyk
 5. Członek Komisji: Robert Królczyk

 

 1. Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska
 1. Przewodniczący Komisji:Barbara Udziela
 2. Członek Komisji: Andrzej Runger
 3. Członek Komisji: Bożena Kuziel
 4. Członek Komisji: Maria Głód
 5. Członek Komisji: Tadeusz Hebda

 

 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 1. Przewodniczący Komisji: Maria Głód
 2. Członek Komisji: Bożena Kuziel
 3. Członek Komisji: Andrzej Runger
 4. Członek Komisji: Jacek Noworolnik
 5. Członek Komisji: Jan Jagieła

 

 1. Doraźna Komisja Statutowa

 

 1. Przewodniczący Komisji:Bożena Kuziel
 2. Członek Komisji: Irena Pawlik
 3. Członek Komisji: Robert Królczyk
 4. Członek Komisji: Stanisław Faltyn
 5. Członek Komisji: Tadeusz Hebda