Wykaz zadań do realizacji w 2017 r.

Wykaz zadań

uchwalonych do realizacji na

 Zebraniach Wiejskich i Radzie Gminy Ochotnica Dolna

Sołectwo Ochotnica Dolna - 670 608,46 zł

 • Bieżące utrzymanie dróg - ZREALIZOWANE
 • Budowa kładki pieszo-jezdnej w os. Gorcowe - ZREALIZOWANE
 • Modernizacja budynku WOK w Ochotnicy Dolnej
 • Budowa ścieżek pieszo – rowerowych – W TRAKCIE REALIZACJI
 • Drogi rolnicze - ZREALIZOWANE
 • Odśnieżanie - ZREALIZOWANE
 • Bieżące utrzymanie - ZREALIZOWANE
 • Gospodarka mieniem komunalnym - ZREALIZOWANE
 • Ryczałt sołtysa - ZREALIZOWANE
 • Wywóz śmieci - ZREALIZOWANE
 • Oświetlenie uliczne - ZREALIZOWANE
 • Montaż barier drogowych - ZREALIZOWANE
 • Regulacja dróg - ZREALIZOWANE
 • Odbudowa dróg - ZREALIZOWANE
 • Fundusz sołecki - oświetlenie uliczne w os. Kudowe, Lubańskie, Rola, Osobie - ZREALIZOWANE
 • os. Brysiówka – droga - masa asfaltowa - ZREALIZOWANE
 • os. Polisiówka – droga - masa asfaltowa - ZREALIZOWANE
 • os. Rola Folwark- żwirowanie drogi
 • os. Kamieniec- umocnienie brzegu ­- ZREALIZOWANE
 • os. Lubańskie – droga - masa asfaltowa,  zabezpieczenie osuwiska - ZREALIZOWANE
 • os. Dłubacze – masa asfaltowa,  zabezpieczenie potoku - ZREALIZOWANE
 • os. Ligasy – zabezpieczenie drogi (kanały) - ZREALIZOWANE
 • os. Skrodne – zabezpieczenie drogi (osuwiska) - ZREALIZOWANE
 • os. Sikorówka – droga - masa asfaltowa - ZREALIZOWANE
 • os. Janczurowski Potok – droga - masa asfaltowa - ZREALIZOWANE
 • os. Rusnaki - odwodnienie drogi - ZREALIZOWANE
 • os. Gorcowe - przepusty, odwodnienia - ZREALIZOWANE
 • os. Skrodne - Kotliny -  masa asfaltowa - Rezerwa Wójta

Sołectwo Ochotnica Dolna - Młynne - 173 260,68 zł

 • Bieżące utrzymanie dróg - ZREALIZOWANE
 • Wykup gruntów, regulacja prawa własności - ZREALIZOWANE
 • Wkład własny do wniosku na drogi rolnicze - ZREALIZOWANE
 • Budowa ścieżek pieszo rowerowych - W TRAKCIE REALIZACJI
 • Fundusz Sołecki  - Regulacja prawna drogi i roboty budowlane w os. Jagieły - ZREALIZOWANE                       
 • Wykonanie przepustu w drodze gminnej w os. Krzyśki - ZREALIZOWANE
 • Czyszczenie zbiornika ppoż. - ZREALIZOWANE
 • Zabezpieczenie  brzegów potoku Młynne - ZREALIZOWANE
 • Poprawa stanu technicznego przepustu na drodze gminnej os. Wierch Młynne
  - ZREALIZOWANE
 • Drogi rolnicze  (os. Chrobaki) - ZREALIZOWANE                           
 • Odśnieżanie  - ZREALIZOWANE                                
 • Odbudowa dróg - ZREALIZOWANE                            
 • Gospodarka mieniem komunalnym - ZREALIZOWANE
 • Ryczałt Sołtysa - ZREALIZOWANE                             
 • Wywóz śmieci - ZREALIZOWANE                              
 • Oświetlenie uliczne - ZREALIZOWANE

Sołectwo Ochotnica Górna 451 531,38 zł

 • Bieżące utrzymanie dróg - ZREALIZOWANE
 • Wykup gruntów, regulacja prawa własności - ZREALIZOWANE
 • Budowa ścieżek pieszo rowerowych
 • Infrastruktura towarzysząca budowie wyciągu
 • Projekt i budowa infrastruktury dot. kuligów "Doliny kuligowej Forendówki” - ZREALIZOWANE
 • Opracowanie szczegółowej koncepcji ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej oraz zagospodarowania na potrzeby turystów Jezior Zawadowskich i Iwankowskich – WNIOSEK WYCOFANY
 • Projekt i realizacja ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej oraz zagospodarowania na potrzeby turystów Jezior Zawadowskich i Iwankowskich – WNIOSEK WYCOFANY
 • Punktowe zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ochotnica Górna związane z inwestycjami turystycznymi, drogowymi i indywidualnymi wnioskami mieszkańców dot. przekształcenia  działek na terenie Ochotnicy Górnej - W TRAKCIE REALIZACJI
 • Remont drogi w os. Mostkowe oraz drogi w os. Pierdułowski Potok - ZREALIZOWANE
 • Budowa Ośrodka Zdrowia
 • Wykup gruntów pod Ośrodek Zdrowia w Ochotnicy Górnej - W TRAKCIE REALIZACJI
 • Regulacja dróg i mijanek na drogach Jaszcze, Jamne, Jurkowski Potok, Forendówki - W TRAKCIE REALIZACJI
 • Remont drogi (spychaczówki) pod szlak pieszy z os. Błaszczaki przez Wierch Babieniec na Jaworzynę Gorcowską - ZREALIZOWANE
 • Fundusz Sołecki - Remont brzegu rzeki, progów zwalniających na rzece, montaż barierek w os. Jaszcze - ZREALIZOWANE
 • Przebudowa drogi gminnej wraz z zatoczką w os. Jamne - ZREALIZOWANE
 • Poprawa wjazdu na most w os. Jamne - ZREALIZOWANE
 • Zabezpieczenie mostu (przyczółki) os. Jamne - ZREALIZOWANE
 • Regulacja prawna drogi gminnej os. Jamne - W TRAKCIE REALIZACJI
 • Zjazdy z drogi gminnej os. Skałka – REALIZACJA W 2018 ROKU
 • Utwardzenie i położenie płyt betonowych os. Jamne (kierunek Gorc)
 • Wykonanie ok. 200 m drogi gruntowej os. Ustrzyk – REALIZACJA W 2018 ROKU
 • Poszerzenie starej drogi ok. 200 m pod szlak turystyczny os. Bartoszówka 428 - ZREALIZOWANE
 • Poprawa drogi os. Mostkowe do szlaku turystycznego - ZREALIZOWANE
 • Położenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 160 m os. Czuby – REALIZACJA W 2018 ROKU
 • Wyznaczenie w terenie granic działki os. Czajki - ZREALIZOWANE
 • Przywrócenie przejezdności drogi gminnej os. Czajki - ZREALIZOWANE

Sołectwo Tylmanowa - 1 083 490,52 zł

 • Budowa przychodni wraz z apteką - ZREALIZOWANE
 • Drogi rolnicze - ZREALIZOWANE   
 • Odśnieżanie DW - ZREALIZOWANE                                          
 • Odśnieżanie dróg gminnych - ZREALIZOWANE                             
 • Ryczałt Sołtysa - ZREALIZOWANE
 • Bieżące utrzymanie dróg - ZREALIZOWANE                  
 • Modernizacja dogi do os. Potok, os. Padół - W TRAKCIE REALIZACJI             
 • Fundusz Sołecki – Zagospodarowanie terenu przed budynkiem szkoły podstawowej oraz gimnazjum w Tylmanowe – ZREALIZOWANE
 • Wywóz śmieci -  ZREALIZOWANE        
 • Gospodarka gruntami i nieruchomościami ZREALIZOWANE         
 • Cząstkowe remonty na drogach gminnych - ZREALIZOWANE  
 • Oświetlenie uliczne - ZREALIZOWANE