Centrum Wsparcia i Rozwoju Rodziny – darmowy punkt konsultacyjny dla osób w kryzysie

Centrum Wsparcia i Rozwoju Rodziny – darmowy punkt konsultacyjny dla osób w kryzysie

Przypominamy, że w budynku dawnego Ośrodka Zdrowia w os. Kozielce w Tylmanowej, działa Centrum Wsparcia i Rozwoju Rodziny. Pomoc specjalistów oferowana w Centrum Wsparcia i Rozwoju Rodziny jest całkowicie bezpłatna. W CWiRR zatrudnieni są następujący specjaliści: Bartosz Poz

Ogłoszenie o XIII/19 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica

Ogłoszenie o XIII/19 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica

Na podstawie  art. 29 ust. 5 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2003r. Nr 408, poz. 4295 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 13 września 2019 r. (piątek) o godz. 1400 w sali obrad Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej odbędzie się XIII/19 nadzwyczajna se

Ogłoszono przetarg na wykonanie nawierzchni betonowych w os. Zabaście i os. Gabrysie

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że w dniu 24.06.2019 r. został ogłoszony przetarg na Wykonanie nawierzchni betonowych na drogach gminnych na terenie Gminy Ochotnica Dolna. Planowany do realizacji zakres robót obejmuje: Remonty i modernizację dróg na terenie Gmi

Ferie 2018 z WOK Tylmanowa

Ferie 2018 z WOK Tylmanowa

W czasie ferii zimowych dzieci i młodzież z Tylmanowej uczestniczyły m.in. w zajęciach na basenie w Nowym Targu. Dla młodszych uczestników stałych zajęć w WOK zorganizowano wyjazd do kina Helios w Nowym Sączu, a dla starszych do Escape Room.      Źródło: