Obowiązek informacyjny RODO

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych  Pana Wiesława Kowalskiego, z którym można kontaktować się poprzez e-mail: inspektor@cbi24.pl oraz telefonicznie: 575 001 147