Szlakiem przyrody i kultury w Dolinie Dunajca

Partner wiodący:

Gmina Ochotnica Dolna

os. Dłubacze 160

34-452 Ochotnica Dolna

www.ochotnica.pl

 

 

Partner projektu:

06-533Leśnica 26

Lubowla

Preszowski Kraj Samorządowy

www.lesnica.sk

 

Opis projektu:

Projekt zakłada realizację zadań:

  1. Ochrona, promocja i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Gminy Ochotnica Dolna. W ramach realizacji zadania powstanie strona internetowa, aplikacja oraz wirtualny spacer po atrakcjach przyrodniczo-kulturowych gminy Ochotnica Dolna. Aplikacja mobilna obejmować będzie sieć szlaków pieszych, biegowych, rowerowych i narciarskich oraz ścieżki tematyczne. Jej celem będzie m.in. nawigowanie po meandrach gorczańskich szlaków, ale dostępne też będą inne przydatne dla turysty funkcje, np. podgląd lokalizacji na mapie, opis atrakcji

  2. Ochrona, promocja i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Leśnicy. W ramach realizacji zadania powstanie aplikacja oraz wirtualny spacer po atrakcjach przyrodniczo-kulturowych gminy Leśnica. Jej celem będzie m.in. nawigowanie po meandrach leśnickich szlaków, ale dostępne też będą inne przydatne dla turysty funkcje, np. podgląd lokalizacji na mapie, opis atrakcji. Wirtualny spacer po najważniejszych atrakcjach umożliwi "zwiedzanie" Leśnicy poprzez ekran komputera lub komórki.

  3. Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Gminy Ochotnica Dolna. W ramach realizacji zadania odbędzie się jednodniowy Festiwal Dunajca w Tylmanowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne z dorzecza doliny Dunajca, a gościnnie zespół ze Słowacji, który zaprezentuje słowacką kulturę, muzykę i śpiew. W dniu Festiwalu Dunajca wystartuje Rodzinny Rajd Rowerowy z Tylmanowej do Leśnicy prowadzący trasą wzdłuż Dunajca. W ramach projektu zostanie też wydany przewodnik turystyczny z mapami, paralelny z aplikacją i stroną internetową

  4. Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Leśnicy. W ramach realizacji zadania odbędzie się 3 dniowe spotkanie twórców ludowych w Leśnicy. Weźmie w nim udział 20 artystów z Polski i ze Słowacji. Podczas warsztatów twórcy wymienią się swoimi doświadczeniami artystycznymi i nabędą nową wiedzę i umiejętności. Motywem przewodnim spotkania twórców będzie bogactwo kulturowo- przyrodnicze pogranicza. W trakcie warsztatów zostaną przygotowane prace, które zostaną zaprezentowane podczas Festiwalu Dunajca w Leśnicy w formie wystawy.

W Leśnicy odbędzie się także jednodniowy Festiwal Dunajca w ramach, którego na scenie zaprezentują się zespoły regionalne z doliny Dunajca. Gościnnie wystąpi zespół z Gminy Ochotnica Dolna, który zaprezentuje swoją kulturę. Festiwal Dunajca rozpocznie się od dwudniowego Rajdu Pieszego z Tylmanowej do Leśnicy. Uczestnicy Rajdu dotrą pieszo, szlakiem górskim do Leśnicy. Drugiego dnia uczestnicy rajdu poznają atrakcje przyrodniczo -kulturowe słowackich krajobrazów, a po południu wezmą udział w Festiwalu Dunajca.

 

Cel projektu :

Głównym celem mikroprojektu jest zwiększenie atrakcyjności obszaru poprzez aktywizację transgranicznego ruchu turystycznego z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego obszaru pogranicza polsko - słowackiego oraz zachowanie i zwiększenie wykorzystania regionalnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego

 

Okres realizacji do 31-09-2021r.

Wartość projektu 118 800,78 €

Dofinansowanie z Unii Europejskiej 99 994,60 €

Udział procentowy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 84,17%