Enklawa aktywnego wypoczynku

Gmina Ochotnica Dolna - enklawą aktywnego wypoczynku w sercu Gorców

Realizacja projektu pn. „Enklawa aktywnego wypoczynku w sercu Gorców – szlaki turystyki rowerowej, pieszej i narciarskiej w Gminie Ochotnica Dolna” rozpoczęła się w październiku 2014 roku i zakończona została w terminie. Całość pochłonęła ponad 3,6 mln złotych, w tym  dofinansowanie prawie 2,5 mln złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wkład własny Gminy Ochotnica Dolna to 1,1 mln złotych.

„Enklawa” ma za zadanie podnieść atrakcyjność turystyczną regionu w kraju i za granicą i wzbogacić ofertę turystyczną Gminy Ochotnica Dolna. Gmina leży w masywie Gorców, w dolinie potoku Ochotnica otoczonej pasmami Gorca i Lubania. Mniejsza część gminy (miejscowość Tylmanowa) położona na wschodnim brzegu Dunajca należy do Beskidu Sądeckiego. Pierwszy z wymienionych mezoregionów obejmuje swoją powierzchnią ponad 90% gminy, drugi zaledwie 10%. Podkreślić należy, iż blisko 50% powierzchni gminy leży powyżej 700 m n.p.m.

 

Co można zobaczyć i z czego skorzystać?

Wieże widokowe – cztery wieże widokowe na szczytach Magurki (Ochotnica Górna), Gorc i Lubań (Ochotnica Dolna) oraz Koziarz (Tylmanowa), Wieże estetyką odwołują się do drewnianych kościołów gotyckich w regionie. Z nich roztacza się przepiękna panorama otaczającego krajobrazu. Dodatkowym elementem, stanowiącym wyposażenie wież widokowych, są kamery internetowe umieszczone na szczytach wież, z których obraz jest na bieżąco przekazywany na stronę internetową gminy Ochotnica Dolna - www.kamery.ochotnica.pl.

 

 

Altany widokowe -  cztery zadaszone altany widokowe nawiązujące wyglądem do dawnych szałasów i kolib pasterskich wyposażone w wizualizacje obserwowanej panoramy. Ich dodatkowym zadaniem jest zapewnienie schronienia w przypadku pogorszenia się warunków atmosferycznych. Altany znajdują się w Ochotnicy Górnej - Studzionki i Przełęcz Knurowska, Ochotnicy Dolnej – Osobiu Buciory oraz w Tylmanowej – na Polanie Niżne nad Koletnicą.

Trasy pieszo-rowerowo-narciarskie - Tereny Gminy Ochotnica Dolna oraz gmin sąsiadujących świetnie nadają się też dla uprawiania turystyki pieszej, jak również coraz bardziej popularnej na tych terenach rowerowej. Sezon zimowy daje również możliwości odwiedzenia tych terenów amatorom turystyki narciarskiej (biegowej i turowej).

Dlatego w projekcie „Enklawa” przewidziane zostały trasy do uprawiania tego rodzaju turystyki. Na długości niemal 140 km wytyczono i oznakowano szlaki turystyczne rowerowo – narciarskie.

Odcinek pilotażowy Szlaku Kultury Wołoskiej - Wykonanie odcinka pilotażowego szlaku o długości 19,1 km to zespół dawnych terenów pasterskich, rolnych i osadniczych w masywach gór otaczających Dolinę Ochotnicy. Jest on  jednym z najbogatszych w skali kraju pod względem czytelności i jakości krajobrazowej spuścizny archaicznej gospodarki, bazującej na dawnych tradycjach i zwyczajach wołoskich. Jest to wynikiem stosunkowo bardzo niedawnego porzucenia tradycyjnej gospodarki (nastąpiło to około 50 lat temu). Jednak mimo upływu czasu, sukcesji roślinnej, zarastania polan i pastwisk i zanikania materialnych śladów w postaci pasterskich kolib i samotniczych gospodarstw zarębiackich, pozostały wciąż jeszcze wyraźne ślady dawnych gospodarzy gór. Na szlak kierują tabliczki informacyjne. Jego przebieg to okolica Magurek.

 

 

 

 

Oprac. MW

Zdjęcia: Lucyna Kozub

 

 

 

 

GALERIA