Podsumowanie grudzień 2010

 

Projekt pod nazwą ,,Równamy szanse – tworzymy możliwości’’ realizowany jest przez Gminę Ochotnica Dolna ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” od dnia 1 września 2009 do 30 czerwca 2011 r. w pięciu szkołach z terenu gminy: Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. mjr. Henryka Sucharskiego w Tylmanowej oraz w Szkołach Podstawowych: im ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej Zawodzie, im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej Centrum, im. Ks. Józefa Tischnera w Ochotnicy Dolnej Skrodne i im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy Górnej.
Przyznana kwota dofinansowania w wysokości 1.255.319 PLN została przeznaczona na uatrakcyjnienie procesu nauczania tj. organizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z problemami w nauce oraz uczniów utalentowanych, sfinansowanie warsztatów, wycieczek a także zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i sprzętu.
Projekt został podzielony na pięć zadań, tak aby wszyscy uczniowie mogli skorzystać przynajmniej z jednej formy wsparcia:
Dla uczniów, którym nauka przychodzi z trudnością przygotowaliśmy blok pod nazwą „Chcemy być lepsi” , w ramach którego realizujemy zajęcia umożliwiające uzupełnienie braków w edukacji, oraz zajęcia z psychologiem, pedagogiem i logopedą. Każdy uczeń zerówki został zdiagnozowani logopedycznie – a ci, którzy tego potrzebują zostali objęci fachową pomocą. Klasy VI wzięły udział w warsztatach z psychologiem, które uświadomiły im potrzebę ciągłego zdobywania wiedzy i poszerzania swoich doświadczeń życiowych,  poznali techniki zapamiętywania i przyswajania wiadomości. Również rodzice mogli nauczyć się jak zmotywować swoje dzieci do efektywniejszego zdobywania wiadomości i poszerzania swoich aspiracji edukacyjnych.
Zakupiliśmy meble i komputer z drukarką do pracowni logopedycznej. Zorganizowaliśmy wyjazdy do Krakowa, do teatru Rabcio oraz wizytę w Rabkolandzie dla 307 uczniów.
„Język moją szansą na lepszą przyszłość” to 740 godzin warsztatów języka angielskiego. Jedną ze szkół wyposażyliśmy w nowoczesną pracownię językową, zakupiliśmy oprogramowanie do nauki języka, sprzęt komputerowy, rzutnik, telewizor oraz magnetofony. Nowością dla uczniów były konwersacje w języku angielskim prowadzone przez nativ – speakera. Rodzice byli pod wrażeniem oglądając przedstawienie „Kopciuszek” odegrane przez swoje pociechy w języku angielskim.
Uczniowie z zainteresowaniami w dziedzinie nauk ścisłych mogą uczestniczyć w warsztatach „Mierzymy wysoko”. Zorganizowaliśmy dla nich  2.220 godzin zajęć z matematyki, przyrody, informatyki. Młodsi uczniowie wzięli udział w programie edukacyjnym „Ogródek nowych słówek” a starsi mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu techniki, chemii i fizyki na warsztatach w  krakowskim Ogrodzie Doświadczeń w Muzeum Inżynierii Miejskiej. Uczniowie zwiedzali muzea, zabytki, ogrody botaniczne, uczestniczyli w spektaklach teatralnych, seansach kinowych, poznali środowisko przyrodnicze Gorczańskiego Parku Narodowego i Kotliny Kłodzkiej. Podczas zajęć origami, szachów, na warsztatach pn. „Rebusomaniak”  uczniowie rozwijają twórcze i logiczne myślenie.” .
„Ja uczeń i obywatel Polski i Europy” to 311 godzin zajęć wychowania obywatelskiego, nastawionych na rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich. Uczniowie zwiedzili miejsca ważne dla Polaków jak: Warszawa, Biskupin, Gniezno, Malbork, Frombork, Toruń oraz Wadowice, poznali pracę urzędu gminy i starostwa powiatowego.
Młodzież może rozwijać swoje zainteresowania podczas warsztatów świadomości i ekspresji kulturalnej pn. „Aktywnie i twórczo spędzam wolny czas”. Dla tych, których roznosi energia przygotowaliśmy zajęcia: tańca, sztuki walki kokiushine , wyjazdy na basen i narty. Uczniowie wyróżniający się wrażliwością artystyczną uczestniczą w zajęciach plastycznych, muzycznych i teatralnych. Zakupiliśmy dla nich sprzęt sportowy, instrumenty muzyczne i stroje teatralne.
 
Jadwiga Czajka