Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie dla zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna

 

Lp.
 
Karta informacyjna
1
 
Numer karty/rok
 
1/2013
1/2014
2
 
Rodzaj dokumentu
EKOFIZJOGRAFIA
PROGNOZA
3
 
Temat dokumentu
 
OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE PODSTAWOWE
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
4
 
Nazwa dokumentu
 
OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE PODSTAWOWE SPORZĄDZONE NA POTRZEBY PROJEKTU CZĘŚCIOWEJ ZMIANY: ,,STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA GMINY OCHOTNICA DOLNA
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OCHOTNICA DOLNA
5
 
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
DOKUMENT ZAWIERA OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE PODSTAWOWE SPORZĄDZONE NA POTRZEBY PROJEKTU CZĘŚCIOWEJ ZMIANY: ,,STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA GMINY OCHOTNICA DOLNA
DOKUMENT ZAWIERA PROGNOZĘ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OCHOTNICA DOLNA
6
 
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
GMINA OCHOTNICA DOLNA
GMINA OCHOTNICA DOLNA
7
 
Znak sprawy
TB.6720.1.2013
TB.6720.1.2014
8
 
Dokument wytworzył
 
ZAKŁAD USŁUG GEOTECHNICZNYCH GEO-RES
ZAKŁAD USŁUG GEOTECHNICZNYCH GEO-RES
9
 
Data dokumentu
2013
2014
10
 
Dokument zatwierdził
-
-
11
 
Data zatwierdzenia dokumentu
 
 
12
 
Miejsce przechowywania dokumentu
URZĄD GMINY OCHOTNICA DOLNA pok. 10
URZĄD GMINY OCHOTNICA DOLNA pok. 10
13
 
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
-
-
14
 
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
TAK
TAK
15
 
Numery kart innych dokumentów w sprawie
-
-
16
 
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
14.01.2014
03.12.2014
17
 
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
BRAK
BRAK
18
Uwagi
BRAK
BRAK

 

Lp.
 
Karta informacyjna
1
 
Numer karty/rok
 
2/2014
3/2014
2
 
Rodzaj dokumentu
OPINIA R.D.O.Ś.
OPINIA P.P.I.S.
3
 
Temat dokumentu
 
OPINIA REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
OPINIA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
4
 
Nazwa dokumentu
 
OPINIA REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
OPINIA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
 
5
 
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
DOKUMENT ZAWIERA OPINIĘ REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
DOKUMENT ZAWIERA OPINIĘ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
6
 
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
GMINA OCHOTNICA DOLNA
GMINA OCHOTNICA DOLNA
7
 
Znak sprawy
TB.6720.1.2014
TB.6720.1.2014
8
 
Dokument wytworzył
 
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
9
 
Data dokumentu
15.12.2014
5.08.2014
10
 
Dokument zatwierdził
-
-
11
 
Data zatwierdzenia dokumentu
 
 
12
 
Miejsce przechowywania dokumentu
URZĄD GMINY OCHOTNICA DOLNA pok. 10
URZĄD GMINY OCHOTNICA DOLNA pok. 10
13
 
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
-
-
 
14
 
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
TAK
TAK
15
 
Numery kart innych dokumentów w sprawie
-
-
16
 
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
20.01.2015
20.01.2015
 
17
 
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
BRAK
BRAK
18
Uwagi
BRAK
BRAK