Opłata skarbowa

Informacja w sprawie opłaty skarbowej

Urząd Gminy Ochotnica Dolna informuje, że opłatę skarbową można wnosić w formie przelewu na konto Urzędu Gminy:
 

Pieniński Bank Spółdzielczy

Nr 40 8817 0000 2001 0072 1501 0001lub osobiście w Urzędzie Gminy pok. nr 103.