Zajęcia w maju 2010 r.

Wraz z nadejściem wiosny rozpoczęły się wyjazdy organizowane w ramach realizacji projektu „Równamy szanse – tworzymy możliwości”.          
 
Wdniu 13 kwietnia 2010r. 55 uczniów wraz z 4 opiekunami ze Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Ochotnicy Górnej uczestniczyło w warsztatach przyrodniczych - Zajęcia terenowe na ścieżkach edukacyjnych w Porębie Wielkiej. Po ścieżce edukacyjnej „Wokół doliny Poręby” oprowadzali uczniów przewodnicy z Gorczańskiego Parku Narodowego. Ścieżka prowadzi przez tereny reprezentatywne dla Gorczańskiego Parku Narodowego i jest poświęcona zagadnieniom przyrodniczym, historycznym i kulturowym terenu Parku oraz całego regionu. Trasa ścieżki oraz punkty przystankowe są oznakowane w terenie, wyposażone w tablice informacyjne i miejsca odpoczynku. Do każdej ścieżki wydano przewodnik z barwnymi fotografiami, który uczniowie mogli zobaczyć. Atrakcją okazał się przejazd kolejką krzesełkową w Koninkach.
 
W maju grupa 32 uczniów z opiekunami  ze Szkoły Podst. im. M. Konopnickiej z klas I-III w ramach jeździła na basen do Nowego Sącza. Celem wyjazdów na basen było nauczenie uczniów podstaw do opanowania przez nich nauki pływania Zajęcia na basenie za każdym razem prowadziło 2 instruktorów pływania. Dzieci dojeżdżały na basen autokarem z opiekunami.