Budowa Targowiska Wiejskiego w Gminie Ochotnica Dolna

Operacja pn. Budowa Targowiska Wiejskiego w Gminie Ochotnica Dolna  

mająca na celu wspieranie powstawania nowych oraz kreowanie sprzyjających warunków dla rozwoju już istniejących podmiotów gospodarczych w oparciu o lokalne zasoby oraz wsparcie w rozwoju gospodarstw ekologicznych i tradycyjnych poprzez budowę targowiska wiejskiego w Gminie Ochotnica Dolna.

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: powstawanie nowych oraz kreowanie sprzyjających warunków dla rozwoju już istniejących podmiotów gospodarczych w oparciu o lokalne zasoby oraz wsparcie w rozwoju gospodarstw ekologicznych i tradycyjnych

GALERIA