Inauguracja 600-lecia lokacji Ochotnicy

Inauguracja 600-lecia lokacji Ochotnicy

W niedzielę 31 stycznia zainaugurowano obchody 600-lecia lokacji wsi Ochotnica, jubileusz rozpoczęto uroczystym opłatkiem Zarządu Głównego Związku Podhalan.

Mszę Świętą odprawioną w tej intencji w Kościele Parafialnym pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Ochotnicy Dolnej rozpoczął powitaniem gości Proboszcz Parafi - ks. mgr Paweł Legutko. Nabożeństwo celebrował ks. Prałat Władysław Zązel - kapelan Związku Podhalan a w asyście koncelebry uczestniczyli: ks. Paweł Legutko, ks. dr. Stanisław Kowalik, ks. Stanisław Wojcieszak, ks. Prałat  Mieczysław Łukaszczyk oraz ks. Grzegorz Salamon.

Homilię do zgromadzonych wygłosił ks. Stanisław Kowalik, który jest również kapelanem Związku Podhalan Diecezji Tarnowskiej.

Kościół został zapełniony przez 50 pocztów sztandarowych oddziałów Związku Podhalan z całej Polski, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy.

Po mszy św. odczytano list okolicznościowy przesłany przez Związek Podhalan Ameryki Północnej a 7 nowych członków Oddziału Związku Podhalan z Ochotnicy Dolnej złożyło ślubowanie. Andrzej Skupień - Prezes Związku Podhalan w Polsce w kilku słowach opowiedział o idei przyświecającej Związkowi Podhalan oraz nawoływał do integrowania się górali i szerzenia swoich tradycji.

Po udzieleniu błogosławieństwa Proboszcz Parafii z Ochotnicy Dolnej udał się wraz z delegacją na sąsiadujący z kościołem cmentarz, gdzie dokonano poświęcenia Mogiły partyzantów zamordowanych przez hitlerowców we wrześniu 1944 roku - ufundowanej przez Wójta Gminy Ochotnica Dolna - złożono także kwiaty pod pomnikiem Bohaterów Krwawej Wigilii w Ochotnicy Dolnej.

Na dalszą część uroczystości wszyscy goście przemaszerowali w orszaku do Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej i tam Pan Stanisław Jurkowski - Wójt Gminy Ochotnica Dolna wraz  Andrzejem Skupniem oraz: Zofią Piszczek, Krzysztofem Dobrzyńskim i  Stanisławem Mazurkiem Prezesami Oddziałów Związku Podhalan z Tylmanowej i Ochotnicy Górnej oraz Dolnej dokonali symbolicznego otwarcia obchodów roku jubileuszowego 600 - lecia Ochotnicy.

Wójt Gminy Ochotnica Dolna wraz z Prezesem Oddziału Związku Podhalan w Ochotnicy Dolnej powitali wszystkich przybyłych gości.

Imprezę uświetnili swoim przybyciem m.in:

 • Jan Hamerski - Senator RP,
 • Anna Paluch - Posłanka na Sejm RP,
 • Jan Duda - poseł na sejm RP wraz z małżonką,
 • Andrzej Skupień - Prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan,
 • Krzysztof Faber - Starosta Powiatu Nowotarskiego,
 • Władysław Tylka - Wice-starosta Powiatu Nowotarskiego,
 • Bogusław Waksmundzki - Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego wraz z małżonką,
 • dr Przemysław Stanko - Pracownik Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,
 • Ryszard Wojtarowicz - Zastępca Wójta Gminy Krościenko n.D,
 • Maria Łojas Jurkowska - Sekretarz Gminy Ochotnica Dolna i Radna Powiatu Nowotarskiego,
 • ks. mgr Paweł Legutko - proboszcz Parafii w Ochotnicy Dolnej pw. Znalezienia Krzyża Św.
 • ks. dr Stanisław Kowalik - proboszcz Parafii w Ochotnicy Górnej pw. Wniebowzięcia NMP,
 • ks. Stanisław Wojcieszak - były Proboszcz Parafii w Ochotnicy Dolnej,
 • ks. Mieczysław Łukaszczyk,
 • ks. Władysław Zązel - Kapelan Związku Podhalan,
 • Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych,
 • Przewodniczący Rady Gminy  wraz z radnymi,
 • dyrektorzy i poczty sztandarowe ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy,
 • 42 delegacje Oddziałów Związku Podhalan,
 • delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych,
 • Sołtysi sołectw z terenu gminy,
 • orkiestra Dętej OSP wraz z dyrygentem Piotrem  Matusiewiczem
 • zespoły "Nucicki"  i  „Spod Gorca”
 • oraz zespoły regionalne z Ochotnicy Górnej i Tylmanowej.

 

W dalszej części głos zabrali: Wójt Stanisław Jurkowski, Prezes Andrzej Skupień, Senator Jan Hamerski, Posłanka Anna Paluch, Starosta Krzysztof Faber a Poseł Jan Duda odczytał i przekazał na ręce Wójta Stanisława Jurkowskiego list gratulacyjny od Sekretarza Stanu w Gabinecie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Adama Kwiatkowskiego oraz poinformował, że na prośbę wójta gminy Pana Stanisława Jurkowskiego  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  Pan Andrzej Duda objął patronatem honorowym obchody 600 lecia lokacji wsi Ochotnica oraz wyraził nadzieję, że główna uroczystość planowana na 17 lipca 2016 roku odbędzie się z udziałem Pana Prezydenta.

Senator Jan Hamerski wręczył medale "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" zasłużonym dla kultury góralskiej członkom Związku Podhalan: Andrzejowi Gąsienicy Bukowi, Stanisławowi Gąsienicy Wawrytko i Piotrowi Majerczykowi, natomiast 7 członków Oddziału ZP w Ochotnicy Dolnej otrzymało wyróżnienia za działalność na rzecz Oddziału.

Po przemowach wszyscy przełamali się opłatkiem życząc sobie wzajemnie serdeczności i kolejnych jubileuszy.

Pani Stanisława Gołdyn - poetka ludowa rodem z Ochotnicy Dolnej zadeklamowała przepiękny wiersz napisany przez siebie specjalnie na jubileuszowe obchody, którego całość zostanie opublikowana na stronie Gminy Ochotnica Dolna w części poświęconej jubileuszowi 600-lecia.

Dalszą część uroczystości uświetniły profesjonalnie przygotowane występy zespołów muzycznych zaproszonych na uroczystość: Orkiestra Dęta OSP, Zespół Nucicki, Zespół Spod Gorców, Kapele góralskie  z Ochotnicy Górnej i Tylmanowej.

Nie ulega wątpliwości, że w dniu 31 stycznia w Ochotnicy Dolnej spotkało się to co najlepsze i najpiękniejsze w góralskiej tradycji: muzyka, taniec, śpiew, stroje, gwara i przede wszystkim duma ze swojego pochodzenia.

Każdy z mówców podkreślał, że tu u nas w Ochotnicy jest w sposób szczególny eksponowana góralska tożsamość - poprzez podtrzymywanie tradycji i wszczepianie jej umiłowania kolejnym pokoleniom już od maleńkości.

Mieszkańcy i władze są wdzięczni za wszystkie miłe gesty, słowa i deklaracje jakie padły w czasie uroczystości inauguracyjnych - czują się zaszczyceni a jednocześnie deklarują chęć dzielenia się swoją kulturą i tym przepięknym miejscem w Gorcach jakim jest Ochotnica Dolna, Górna i Tylmanowa.

 

 

GALERIA