Wymiana niskosprawnych kotłów grzewczych

Gmina Ochotnica Dolna realizuje projekt pn. „Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w gminie Ochotnica Dolna poprzez wymianę niskosprawnych kotłów grzewczych w budynkach mieszkalnych na niskoemisyjne kotły na paliwo stałe” o numerze RPMP.04.04.03-12-0246/17 dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20214-2020.

Realizacja projektu poprzez wymianę 100 nieefektywnych piecy na nowe ekologiczne piece przyczyni się do poprawy jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Ochotnica Dolna dzięki obniżeniu emisji zanieczyszczeń powietrza, w tym pyłów PM 2,5, PM 10 oraz CO2.

Dodatkowo w ramach projektu zostanie przeprowadzona kampania edukacyjno informacyjna poprzez realizację:

- Jednodniowych warsztatów dla uczniów szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Ochotnica Dolna

- Pikniku ekologicznego w przestrzeni publicznej dla mieszkańców

- Prezentacji wystawy edukacyjnej w holu Urzędu Gminy.

 

Ekopiknik