Ochrona Środowiska

Jeśli jesteś świadkiem działań naruszających przepisy z zakresu ochrony środowiska na terenie naszej gminy, takich jak:

  • składowanie niebezpiecznych odpadów,
  • nielegalne wysypiska śmieci,
  • podejrzenie spalania odpadów,
  • stosowanie niedozwolonego paliwa
  • wypuszczanie ścieków do środowiska

niezwłocznie zgłoś to do Urzędu Gminy Ochotnica Dolna, telefonicznie pod numerem: 18 262 09 32 lub e-mailowo na: budownictwo@ochotnica.pl