ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

 1. wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego.pdf (rozmiar pliku: 433.86 KB)

 2. Zgoda na fakturę elektroniczną ZGK.pdf (rozmiar pliku: 438.27 KB)

 3. EDG-1 (rozmiar pliku: 84.47 KB)

  Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 4. EDG-RD (rozmiar pliku: 64.9 KB)

  Część EDG-RD wykonywana działalność gospodarcza

 5. EDG-RB (rozmiar pliku: 61.75 KB)

  Część EDG-RB Informacja o rachunkach bankowych

 6. EDG-MW (rozmiar pliku: 58.29 KB)

  Część EDG-MW dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

 7. EDG-POPR (rozmiar pliku: 36.78 KB)

  Formularz słu ży do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 8. Instrukcja EDG-1 (rozmiar pliku: 59.57 KB)

  Instrukcja wypełniania wniosku EDG-1

 9. DT-1 (rozmiar pliku: 149.57 KB)

  Deklaracja na podatek od środków transportowych

 10. DT-1/A (rozmiar pliku: 100.5 KB)

  Załącznik do deklaracji DT-1

 11. Wniosek o udostępnienie wydruku (kopii) aktu normatywnego lub innego aktu prawnego (rozmiar pliku: 38 KB)

 12. Zakład Gospodarki Komulanej w Ochotnicy Dolnej - Dekleracja przed podpisaniem umowy (rozmiar pliku: 59.78 KB)

 13. Zakład Gospodarki Komulanej w Ochotnicy Dolnej - Protokół odbioru i oplombowania licznika (rozmiar pliku: 53.33 KB)

 14. Zakład Gospodarki Komulanej w Ochotnicy Dolnej - Wniosek o wydanie warunków technicznych na podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej (rozmiar pliku: 54.26 KB)

 15. Zakład Gospodarki Komulanej w Ochotnicy Dolnej - Wzór umowy o odprowadzanie ścieków (rozmiar pliku: 108.59 KB)

 16. Zakład Gospodarki Komulanej w Ochotnicy Dolnej - Oświaczenie o liczbie osób w budynku (rozmiar pliku: 42.43 KB)

 17. Zakład Gospodarki Komulanej w Ochotnicy Dolnej - Protokół odbioru przyłącza kanalizacyjnego (rozmiar pliku: 51.57 KB)

 18. Wniosek na udzielenie zgody na wjazd na drogę z ograniczeniem tonażu (rozmiar pliku: 37.5 KB)

 19. WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozmiar pliku: 292.83 KB)

 20. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.doc (rozmiar pliku: 36 KB)

 21. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.pdf (rozmiar pliku: 36.71 KB)

 22. Deklaracja - Niezamieszkałe.pdf (rozmiar pliku: 621.08 KB)

 23. Deklaracja - zamieszkałe.pdf (rozmiar pliku: 653.07 KB)

 24. zgłoszenie dot. usunięcia drzew.pdf (rozmiar pliku: 103.54 KB)