Realizacja zadań w 2017 r.

Aktualne ogłoszenia:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie p.n.: "Restauracja zabytkowego dworu i parku z 1840 r. w m. Tylmanowa"

Projekt i realizacja ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej oraz zagospodarowania na potrzeby turystów Jezior Zawadowskich i Iwankowskich

Opracowanie szczegółowej koncepcji ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej oraz zagospodarowania na potrzeby turystów Jezior Zawadowskich i Iwankowskich

Utwardzenie i położenie płyt betonowych w os. Jamne w Ochotnicy Górnej

Zjazdy z drogi gminnej os. Skałka w Ochotnicy Górnej

Remont drogi pod szlak pieszy

Projekt i budowa infrastruktury dot. kuligów "Doliny kuligowej Forendówki” (stacja startowa, stacja docelowa, stacja pośrednia

Opracowanie szczegółowej koncepcji ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej oraz zagospodarowania na potrzeby turystów Jezior Zawadowskich i Iwankowskich

Projekt i realizacja ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej oraz zagospodarowania na potrzeby turystów Jezior Zawadowskich i Iwankowskich

Opracowanie dokumentacji geodezyjnych dróg gminnych w os. Jurkowski Potok i Jamne w Ochotnicy Górnej

Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Ochotnica Dolna (uzupełnienie wyrw w nawierzchni)

Opracowanie dokumentacji geodezyjnych w rejonie os. Tarchały, Rusnaki i Młynne w Ochotnicy Dolnej oraz os. Mostkowe w Ochotnicy Górnej


Wyniki postępowań:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie p.n.: "Restauracja zabytkowego dworu i parku z 1840 r. w m. Tylmanowa


Zawarto umowy: