Pamięci Walczących

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała środki na realizację zadania „Pamięci walczących” dofinansowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju 2020”.

Celem programu jest wspieranie samorządów w zapewnianiu stabilnej opieki nad najważniejszymi miejscami pamięci, stanowiącymi materialne świadectwo wydarzeń kluczowych dla narodowej tożsamości.

Środki przyznane dla Gminy Ochotnica Dolna zostaną przeznaczone na następujące zadania: działania związane z utrzymaniem właściwego stanu otoczenia miejsca pamięci, gromadzenie i publikacja danych o ofiarach walk i męczeństwa, upowszechnianie wiedzy o miejscach pamięci i ofiarach walk poprzez organizację prelekcji, wystawy stałej i mobilnej oraz wydanie publikacji historycznej. 

Wysokości otrzymanego dofinansowania Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego to 90 000 zł.

Linki do artykułów:

http://www.ochotnica.pl/pl/211/5381/ochotnica-i-tylmanowa-miejsca-pamieci.html

http://www.ochotnica.pl/pl/211/5378/miejsca-pamieci-w-ochotnicy-i-tylmanowej-%E2%80%93-wystawa-historyczna.html

http://www.ochotnica.pl/pl/211/5343/remont-budynku-w-os-skalka-w-ochotnicy-gornej-zakonczony.html

http://www.ochotnica.pl/pl/211/5261/pamieci-walczacych-%E2%80%93-remont-budynku-w-os-skalka-w-ochotnicy-gornej.html

http://www.ochotnica.pl/pl/211/5014/pamieci-walczacych.html
 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych