Urząd Gminy

Ze względu na ogłoszony w Polsce stan zagrożenia epidemicznego jesteśmy zmuszeni podobnie jak inne urzędy wprowadzić ograniczenia w bezpośrednim kontakcie mieszkańców z urzędnikami.

W wyjątkowych sprawach wymagających bezpośredniego kontaktu będzie możliwe osobiste załatwienie sprawy, ale po uprzednim ustaleniu wszystkich szczegółów telefonicznie z pracownikiem urzędu oraz przy zastosowaniu specjalnej procedury bezpieczeństwa.

Ograniczenie powyższe dotyczą również wszystkich jednostek podległych samorządowi, czyli: GOPS, ZGK, GZT, WOK.

Prosimy również o korzystanie z platformy e-PUAP.

 

Gmina Ochotnica Dolna

os. Dłubacze 160

34-452 Ochotnica Dolna

 

tel. +48 18 262 09 10

fax. +48 18 262 09 36

 

e-mail: gmina@ochotnica.pl

WWW: http://www.ochotnica.pl

BIP: http://www.bip.ochotnica.pl

ePUAP: /bw5m49no0s/skrytka

 

NIP: 735-28-34-179

REGON: 491892587

 
Pieniński Bank Spółdzielczy
Nr rachunku: 40 8817 0000 2001 0072 1501 0001

 

Czas pracy Urzędu Gminy Ochotnica Dolna:

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

 

Władze Gminy:

Wójt Gminy - Tadeusz Królczyk

Zastępca Wójta Gminy - Krzysztof Jurkowski

Sekretarz Gminy - Maria Łojas-Jurkowska

 

 

Sołtysi:

Tylmanowa - Jan Ligas                 tel. 791 300 489  

Ochotnica Dolna - Wojciech Chlipała                  tel. 18 262 47 17

Ochotnica Górna - Wiesław Maciąga                   tel. 505 747 619 

Ochotnica Dolna - Młynne - Jagieła Krzysztof        tel. 608 019 365

 

Numery telefonów i adresy e-mail pracowników urzędu gminy:

Nazwa abonenta

Imię i nazwisko

e-mail

Nr telefonu

Centrala

Monika Konopka

gmina@ochotnica.pl

182620910

Sekretariat

Monika Konopka

gmina@ochotnica.pl

182620911

Wójt Gminy

Tadeusz Królczyk

wojt@ochotnica.pl
tadeusz.krolczyk@ochotnica.pl

182620937

Zastępca Wójta Gminy

Krzysztof Jurkowski

krzysztof.jurkowski@ochotnica.pl

182620920

Sekretarz Gminy

Maria Łojas-Jurkowska

sekretarz@ochotnica.pl

182620930

Skarbnik Gminy Adam Górnicki skarbnik@ochotnica.pl  182620943

Kierownik USC, Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzysowe  

Elżbieta Polczyk

usc@ochotnica.pl

182620933

Kierownik zespołu ds. Oświaty

Renata Sproch

oswiata@ochotnica.pl

182620947

Kierownik Zespołu – Pełnomocnika Wójta ds. inwestycji 

Paweł Cetera

pawel.cetera@ochotnica.pl

182620922

Stanowisko pracy ds. infrastruktury drogowej

Jakub Osman

josman@ochotnica.pl

182620932

Stanowisko pracy ds. instalacji fotowoltaicznych i enklawy 

Sławomir Barnaś

barnas@ochotnica.pl

182620932

Kierownik  Zespołu ds. zarządzania projektami

Małgorzata Piątek

malgorzata.piatek@ochotnica.pl

182620917

Stanowisko pracy ds. zdrowia, wojskowych i kontroli zarządczej 

Maria Urbaniak

archiwum@ochotnica.pl

182620913

Księgowość UG

Jelena Franczyk,
Marta Urbaniak,
Krystyna Nogawka
Adriana Jamińska

jfranczyk@ochotnica.pl

martaurbaniak@ochotnica.pl

ksiegowosc@ochotnica.pl

182620941
182620934

Stanowisko pracy: ds. gospodarki nieruchomościami ​

Maria Chrobak

geodezja@ochotnica.pl

182620935

Stanowisko pracy ds. geodezji 

Sylwester Cwynar

sylwester.cwynar@ochotnica.pl

182620935

Kierownik zespołu ds. Administracji
Stanowisko pracy: ds. obsługi Rady Gminy

Jadwiga Podgórska

rada-gminy@ochotnica.pl

182620939

Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych​ 

Maria Jagieła

dowody@ochotnica.pl

182620940

Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii

Beata Lutomska

beata.lutomska@ochotnica.pl

182620913

Stanowisko pracy: ds. księgowania podatków i opłat 

Jadwiga Błachut

jblachut@ochotnica.pl

182620942

182620944

Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków, opłat i działalności gospodarczej 

Aneta Franasowicz

dzialalnosc@ochotnica.pl

podatki@ochotnica.pl

182620942

Stanowisko pracy ds. funduszy zewnętrznych

Monika Pasiut

monika.pasiut@ochotnica.pl

182620915

Stanowisko pracy ds. promocji i kultury 

Monika Pasiut

promocja@ochotnica.pl

182620915

Informatyk

Michał Gurgul

Łukasz Kniotek

info@ochotnica.pl

lukasz.kniotek@ochotnica.pl

182620945

Stanowisko pracy: ds. płacowych pracowników oświaty 

Lucyna Kozub

kozub@ochotnica.pl

182620946

Stanowisko pracy: ds. księgowań i analiz budżetu oświaty 

Anna Ziemianek

zofs@ochotnica.pl

182620946

FAX

   

182620936