Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych do grzania wody

W projekcie pod nazwą „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych do grzania wody (z możliwością oddawania nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci) dla domów jednorodzinnych w Gminie Ochotnica Dolna” w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii” wykonano 726 mikroinstalacji fotowoltaicznych. Instalacje te w bardzo dużym stopniu pozwolą poprawić stan powietrza poprzez ograniczenie emisji CO2 do atmosfery.

 

GALERIA