Program "Czyste Powietrze"

W ramach rządowego programu poprawy jakości powietrza został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze.  Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na: wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Dofinansowanie: 

Dla kogo?      

- Osoba fizyczna

- właściciel/współwłaściciel jednorodzinnego budynku/lokalu mieszkalnego

Na co?

• wymiana, zakup i montaż źródła ciepła

• instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

• wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

• mikroinstalacja fotowoltaiczna

• ocieplenie przegród budowlanych

• stolarka okienna i drzwiowa

• dokumentacja (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa)
 
Maksymalny poziom dotacji dla całego przedsięwzięcia będzie uzależniony od 3 czynników:

✓ Rodzaju beneficjenta: czy jest on uprawniony do podstawowego poziomu przedsięwzięcia czy do podwyższonego poziomu przedsięwzięcia . 

✓ Od rodzaju przedsięwzięcia

✓ Od poniesionych kosztów na realizację.   
 
Od dnia 15.05.2020 r. został uruchomiony nabór wniosków dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 1 Programu (podstawowy poziom dofinansowania). Beneficjent kwalifikujący się do podstawowego poziomu dofinansowania to osoby gdzie  roczny dochód Wnioskodawcy pochodzących z różnych źródeł, nie może przekraczać  100000 zł. W tej grupie nie ma przeliczenia na członka gospodarstwa domowego. 

Nabór dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 2 Programu (podwyższony poziom dofinansowania) będzie się odbywał na podstawie odrębnego ogłoszenia o którym będziemy informować na bieżąco iż do uruchomienia Części 2 Programu niezbędne są zmiany  legislacyjne umożliwiające gminom wydawanie zaświadczeń o dochodach.  W przypadku grupy beneficjentów z podwyższonym poziomem dofinansowania, średni  miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 1400 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł netto w gospodarstwie  jednoosobowym. Dochód należy udowodnić za pomocą zaświadczenia wydanego przez: Urząd Gminy zgodnie z art. 411 ust.10g – Prawo Ochronny Środowiska.  
 
W załącznikach przedstawiamy:  

- podstawowy poziom dofinansowania

- podwyższony poziom dofinansowania.

Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Ochotnica  Dolna pod numerem  telefonu: +48 18 262 09 19.
 
PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA OD MIESZKAŃCÓW:  
 
1. Do kiedy trzeba wymienić stary kocioł pozaklasowy?
Kotły na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych trzeba wymienić do końca 2022 roku.
Do końca 2026 roku trzeba wymienić kotły, które spełniają chociaż podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4 według normy PN-EN 303-5:2012
2. Czy jest określony termin na realizację zadania np. wymiana kotła, gdy juz mieszkaniec dostanie dofinansowanie?
Termin na realizację zadania od momentu przyznania dofinansowania wynosi 30 miesięcy.
3. Czy z programu CZYSTE POWIETRZE jest możliwość dofinansowania na poprawę izolacji ścian budynku, jeśli mam stara izolację?
Tak, jest możliwość poprawienia izolacji scian budynku, ponieważ powodem wymiany/poprawy izolacji jest niedostateczna izolacja termiczna. Pozwala to na zmniejszenie energochłonności budynku przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego komfortu cieplnego uzytkownikom.
4. Na jaki kocioł dostanę dofinansowanie z PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE?
Z programu CZYSTE POWIETRZE jest dofinansowanie na wymiane kotłów na kotły 5 klasy z certyfikatem Ecodesign. Sama 5 klasa kotła już nie jest wystarczajaca.
5. Czy jeżeli mam piec 5 klasy ale bez certyfikatu Ecodesign, a staram się o dofinansowanie z program CZYSTE POWIETRZE, to czy mogę się starać o dofinansowanie na termomodernizację budynku (np. ocieplenie przegród budynku)?
Tak, ponieważ kotły 5 klasy, które były zakładane wcześniej są to inwestycje które były realizowane stosunkowo niedawno i byłoby ekonomicznie nie uzasadnione wymieniać te nowe, sprawne kotły na nowsze z certyfikatem Ecodesign.
Ponadto kotły spełniające wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, które są eksploatowane przed 1 lipca 2017 roku, mogą być użytkowane do końca swojej żywotności.
6. Co oznacza certyfikat Ecodesign (ekoprojekt) dla kotła CO?
Ecodesign (określany także jako ekoprojekt) to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego, która traktuje wymagania energetyczno-emisyjne jeszcze szerzej niż 5 klasa wg normy PN-EN 303-5:2012. Dotychczasowe badania parametrów kotłów odnosiły się do pracy z mocą nominalną. Należy zwrócić uwagę, że kotły podczas rocznej eksploatacji rzadko pracują z mocą maksymalną, a pozostały okres to czas pracy z mocą obniżoną (np. w trybie podtrzymania). Dyrektywa Ekoprojektu obliguje nowoczesne urządzenia grzewcze do zapewnienia wysokiej sprawności oraz niskich wartości emisji, niezależnie czy pracują z mocą maksymalną czy obniżoną. Wybierając piec z certyfikatem ekoprojekt mamy gwarancję, że spełnia normy ekologiczne przez cały okres eksploatacji.Co otrzymujemy z punktu widzenia użytkownika? –  oszczędność energii sięgającą 25%