Wykaz zadań do realizacji w 2018 r.

Wykaz zadań uchwalonych do realizacji na Zebraniach Wiejskich i Radzie Gminy Ochotnica Dolna

 

Sołectwo Ochotnica Dolna - 736 268,63 zł

Drogi rolnicze    500,00 zł
Odśnieżanie       50 000,00 zł
Bieżące utrzymanie     80 001,23 zł
Wkład do wniosków    30 000,00 zł
Gospodarka mieniem komunalnym    50 000,00 zł
   
Fundusz sołecki:       
Odbudowa drogi gminnej w os. Szymany 12 446,40 zł
Odbudowa drogi gminnej w os. Skrodne - Kotliny 10 000,00 zł
Ścieżka pieszo - rowerowa na terenie sołectwa 20 000,00 zł
   
Ryczałt sołtysa i wybory     13 800,00 zł
Wywóz śmieci  2 000,00 zł
Montaż barier drogowych   32 476,00 zł
Oświetlenie uliczne 75 000,00 zł
Regulacja dróg    25 000,00 zł
Dokumentacja geodezyjna   20 000,00 zł
Dofinansowanie uroczystości jubileuszu 90 lecia OSP w Ochotnicy Dolnej  20 000,00 zł
   
Odbudowa dróg w tym:  
Dokończenie odwodnienia i położenie masy asfaltowej w os Bąki  15 000,00 zł
Odbudowa drogi - wymiana płyt betonowych na masę asfaltową  w os Osobie  25 000,00 zł
Remont mostu w os Brysiówka 5 000,00 zł
odbudowa drogi masa asfaltowa w os. Osobie - Skalne   35 000,00 zł
Poszerzenie i utwardzenie drogi w os. Lubańskim  12 045,00 zł
   
Zabezpieczenie drogi gminnej siatkami  kamienno - koszowymi w os Gorcowe   20 000,00 zł
Remont drogi w os. Szymany    10 000,00 zł
Zabezpieczenie drogi w os. Janczurowski Potok   10 000,00 zł
Zabezpieczenie drogi - mur oporowy lub siatki kamienno - koszowe w os. Kudowe 45 000,00 zł
Montaż oświetlenia ulicznego w os Dłubacze 10 000,00 zł
Dokończenie budowy mostu w os Gorcowe   55 000,00 zł
Odbudowa drogi gminnej, położenie masy asfaltowej w os Ligasy  
Położenie masy asfaltowej w os. Szymany  8 000,00 zł
Zabezpieczenie brzegu w os. Kamieniec 15 000,00 zł
Odbudowa drogi gminnej w os. Skrodne - Kotliny  10 000,00 zł
Odbudowa drogi gminnej w os. Gorcowe 5 000,00 zł
Odbudowa drogi gminnej w os. Rola - Folwark 15 000,00 zł

 

Sołectwo Ochotnica Dolna - Młynne - 168 407,04 zł

Drogi rolnicze    500,00 zł
Odśnieżanie       25 000,00 zł
Odbudowa dróg   60 860,64 zł 
Gospodarka mieniem komunalnym    5 000,00 zł
Fundusz sołecki: Remont mostu w os. Chrobaki      42 446,40 zł
Ryczałt sołtysa  9 600,00 zł
Wywóz śmieci  500,00 zł
Oświetlenie uliczne 20 000,00 zł
Regulacja prawna dróg    4 500,00 zł

 

Sołectwo Ochotnica Górna - 573 218,55 zł

Drogi rolnicze    500,00 zł
Odśnieżanie       50 000,00 zł
Odbudowa dróg + bieżące utrzymanie     115 692,63 zł
Wkład do wniosków    50 000,00 zł
Gospodarka mieniem komunalnym    74 817,83 zł
Fundusz sołecki: Remont dojazdów do mostów oraz remonty murów oporowych.     42 446,40 zł
Ryczałt sołtysa 12 600,00 zł
Wywóz śmieci  1 735,40 zł
Oświetlenie uliczne 98 142,29 zł
Wykup gruntów 27 284,00 zł
Budowa ośrodka zdrowia 100 000,00 zł

 

Sołectwo Tylmanowa - 801 882,01 zł

Drogi rolnicze                                                                                                       20 000,00 zł
Odśnieżanie drogi wojewódzkiej                                                                           13 160,00 zł
Zimowe i letnie utrzymanie dróg (odśnieżanie i koszenie traw)                         40 000,00 zł
Bieżące utrzymanie dróg 40 000,00 zł
Remont cząstkowy dróg – łatanie dróg gminnych                                                 50 000,00 zł
Poprawa dróg gminnych do pól: os. Czeczugi, os. Wybrańce, os. Brzegi, os. Padół, os. Chlebki, os. Brodki, os. Kozielce, os. Gabrysie, os. Hardopadły, os. Piszczki, os. Rzeka                                  15 000,00 zł
   
Odbudowa dróg:  
Modernizacja drogi os. Potok 100 000,00 zł
Droga betonowa w os. Połanki  os. Makowica                                                       20 000,00 zł
Modernizacja drogi w os. Kozuby  os. Brzezie 15 000,00 zł
Modernizacja drogi os. Gabrysie                                        15 000,00 zł
Zabezpieczenie drogi w os. Ziemianki 10 000,00 zł
Zabezpieczenie drogi w os. Czeczugi 10 522,01 zł
Odbudowa dróg ( dodatkowo na w/w zadania) 7 000,00 zł
Wkład do wniosków                     60 000,00 zł
   
Fundusz sołecki:  
Zakup umundurowania dla OSP Tylmanowa (w tym z funduszu sołeckiego 15 000,00 zł) 15 000.00 zł
Budowa miejsca postojowego przy Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej Zawodzie (w tym z funduszu sołeckiego 15 000,00 zł) 20 000.00 zł
Remont wejścia na kładkę pieszo jezdną w os. Wybrańce - os. Górzany (w tym z funduszu sołeckiego 12 446,40 zł)  20 000,00 zł
   
Gospodarka mieniem komunalnym (w tym):  
Regulacja dróg w os. Potok, os. Kotelnica, os. Chlebki, os. Brzegi, os. Obidza, os. Zaziąbły  80 000,00 zł
Wykup gruntów 40 000,00 zł
Ryczałt sołtysa                                                                                                     16 200,00 zł
Dofinansowanie OSP Tylmanowa                                                                       10 000,00 zł
Dofinansowanie WOK Tylmanowa                                                                     10 000,00 zł
Wywóz śmieci                                                                                                       5 000,00 zł
Oświetlenie uliczne (w tym): wykonanie oświetlenia ulicznego w os. Zaziąbły (w stronę p. Adamczyka), os. Kaletówka (jedna lampa), os. Króle (jedna lampa), os. Brzegi (na skrzyżowaniu koło mostu), os. Kłodne, wykonanie projektu oświetlenia ulicznego od os. Zaziąbły do os. Czeczugi, os. Gabrysie, os. Padół     170 000,00 zł