Podsumowanie projektu

Od września w naszej szkole rozpoczęła się realizacja kolejnego już trzeciego projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nowy projekt „ Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych Gminy Ochotnica Dolna”  skierowany wyłącznie do uczniów kl I – III w naszej szkole zakładał realizację zajęć dla uczniów z trudnościami w nauce, uczniów zdolnych oraz potrzebujących pomocy specjalistów – logopeda. Nasza szkoła jako jedyna w gminie zaplanowała zajęcia gimnastyki korekcyjnej na basenie dla uczniów z wadami postawy. Zorganizowano 30 godzin zajęć na basenie dla grupy 15 uczniów. Wszystkie zajęcia cieszyły się wielką popularnością dlatego frekwencja była wysoka, a uczniowie chętnie rozwijali swoje zainteresowania i uzupełniali wiadomości. Podczas spotkania integracyjnego z uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z Nowego Targu zorganizowano kącik origami, gdzie uczestnicy mogli tworzyć papierowe „cuda” pod opieką mgr Marii Tyleckiej prowadzącej zajęcia w ramach projektu. Dzięki funduszom pozyskanym z projektu możliwa była organizacja dodatkowych zajęć  pozalekcyjnych dla uczniów uwzględniając ich indywidualne zainteresowania oraz potrzeby.  Szkoła została doposażona w pomoce dydaktyczne, laptop, książki, atlasy, które pozwoliły prowadzić zajęcia w sposób ciekawy i nowoczesny. Realizacja projektu przyczyniła się do poszerzenia wiedzy uczniów, pomogła odkryć ich umiejętności i zainteresowania, wpłynęła korzystnie na wszechstronny rozwój uczniów i szkoły.

GALERIA