Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Ochotnica Dolna 29.04.2020 r. Znak: PPOŚ.6220.2.2020.KJ Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Stosownie do art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 4 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udo

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Ochotnica Dolna 30.09.2021 r. Znak: PPOŚ.6220.7.2021.KJ Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Stosownie do art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o