680-lecie Tylmanowej

W dniu 18 lutego 2016r. w Tylmanowej w Wiejskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie w sprawie organizacji obchodów rocznicy 680 lat lokacji Tylmanowej.
W spotkaniu uczestniczyli: 
Stanisław Jurkowski - Wójt Gminy, 
Franciszek Ziemianek - Przewodniczący Rady Gminy, 
Maria Łojas-Jurkowska - Sekretarz Gminy, 
Radni Rady Gminy: Czesław Ligas, 
Stanisław Michałczak ( Sołtys Wsi Tylmanowa ),
Jan Ligas - kierownik WOK, 
Zofia Piszczek - Prezes Związku Podhalan w Tylmanowej oraz Tadeusz Hebda, Jan Ligas, Maria Piszczek a także dyrektorzy szkól i nauczyciele: Halina Ziemianek, Grażyna Noworolnik, Piszczek Anna, Anna Kozielec, Zofia Brzeżna, Zofia Ziemianek. 

Na spotkaniu ustalono skład Komitetu Organizacyjnego obchodów 680 rocznicy lokacji Tylmanowej w następującym składzie:

 1. Zofia Piszczek - Prezes Związku Podhalan - osoba całkowicie odpowiedzialna za prawidłową organizację oraz przepływ informacji pomiędzy wszystkimi członkami zespołu oraz Panią sekretarz Marią Łojas Jurkowską która imiennie jest odpowiedzialna za całokształt obchodów głównych uroczystości gminnych
 2. Jan Ligas - Kierownik WOK Tylmanowa
 3. Czesław Ligas - Radny Rady Gminy
 4. Grażyna Noworolnik - Dyrektor Szkoły Podstawowej 
 5. Zofia Brzeźna - nauczycielka 
 6. Anna Piszczek - nauczycielka
 7. Anna Kozielec - nauczycielka

Ustalono ramowy plan obchodów rocznicy w którym postanowiono, że wszystkie uroczystości zaplanowane i organizowane przez WOK w bieżącym roku będą nawiązywały i wyraźnie akcentowały 680 rocznicę lokacji wsi Tylmanowa:

 1. Otwarcie sezonu rowerowego - 10 kwietnia 
 2. Festyn rodzinny - 5 czerwca 
 3. Festyn misyjny - lipiec 
 4. Msza Święta na Błyszczu - sierpień 
 5. Pokazy strażackie ( Łęg Dolny ) - 21 sierpień
 6. Konkurs poezji w szkołach podstawowych w Tylmanowej - wrzesień 
 7. Główne obchody rocznicowe - 16 październik

Ponadto postanowiono, ze zostanie wydany album na bazie archiwalnych starych zdjęć będących w posiadaniu mieszkańców Tylmanowej. Wszyscy uczestnicy wnosili uwagi co do organizacji uroczystości w trosce o to aby obchody miały szczególnie uroczysty charakter.

Na zakończenie Pan Wójt Gminy podziękował uczestnikom spotkania i wyraził zadowolenie, że wszystkie siły społeczne w Tylmanowej pracują wreszcie razem dla ogólnie pojętego dobra Tylmanowej – podziękował również Panu Janowi Ligasowi z Kłodnego byłemu dyrektorowi szkoły, członkowi Związku Podhalan za szczególny wkład i zaangażowanie jaką niesie Jego osoba we wszystkie wydarzenia związane z Tylmanową i Ochotnicą - prosił aby i tym razem Jego doświadczenie, mądrość i operatywność posłużyła sprawnej organizacji obchodów 680 - lecia lokacji wsi. Pan Jan Ligas z radością przyjął wyzwanie dziękując Panu Wójtowi i wszystkim uczestnikom spotkania za obdarzone zaufanie.

GALERIA