Zaproszenie na warsztaty konsultacyjne w sprawie projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura

 W nawiązaniu do pisma Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 14.07.2014 r. (wpł. 15.07.2014 r.) znak: OP-II.082.2.5.2014.KP Wójt Gminy Ochotnica Dolna zaprasza na warsztaty konsultacyjne w sprawie projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088, które odbędą się w dniu 29 lipca 2014 r. w godzinach 10,00 - 14,00 w budynku Urzędu Gminy Kamienica.

Szczegóły i sposób potwierdzenia udziału w warsztatach znajdują się w załączonych pismach.