Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Państwa w ramach programu „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Państwa w ramach programu „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" na realizację zadania "Odbudowa drogi gminnej Tylmanowa - Polanki nr 363947K w miejscowości Tylmanowa w km 0+340 - 0+430"

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Państwa w ramach programu „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" na realizację zadania "Odbudowa drogi gminnej Tylmanowa - Polanki nr 363974 w miejscowości Tylmanowa w km 0+340 - 0+430"  

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Państwa w ramach programu „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Państwa w ramach programu „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" na realizację zadania "Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej 363887K w os. Gorcowe w miejscowości Ochotnica Dolna w km 2+870"

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Państwa w ramach programu „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" na realizację zadania "Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 363887K Ochotnica Dolna - Gorcowe w miejscowości Ochotnica Dolna&q

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Państwa w ramach programu „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Państwa w ramach programu „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" na realizację zadania "Odbudowa drogi gminnej 363967K Tylmanowa - Ligasy w km 0+000 - 1+150"

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Państwa w ramach programu „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" na realizację zadania "Odbudowa drogi gminnej 363967K Tylmanowa - Ligasy w km 0+000 - 1+150 w miejscowości Tylmanowa"  na

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Państwa w ramach programu „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Państwa w ramach programu „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" na realizację zadania "Odbudowa drogi gminnej 363945K Tylmanowa - Bliszcze - Ksieżaki w km 0+000 - 0+720"

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Państwa w ramach programu „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" na realizację zadania "Odbudowa drogi gminnej 363945K Tylmanowa - Bliszcze - Księżaki w km 0+000 - 0+720 w miejscowości Tylmanowa&

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Państwa w ramach programu „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na realizację zadania

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Państwa w ramach programu „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na realizację zadania "Odbudowa drogi gminnej 363960K Tylmanowa - Wybrańce w km 0+000 - 0+180

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Państwa w ramach programu „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na realizację zadania "Odbudowa drogi gminnej 363960K Tylmanowa - Wybrańce w km 0+000 - 0+180 w miejscowości Tylmanowa"&n

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Państwa w ramach programu „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na realizację zadania

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Państwa w ramach programu „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na realizację zadania "Odbudowa drogi gminnej 363890K Ochotnica Dolna – Osobie w km 0+000 - 0+695 oraz 0+745 do 0+920

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała ze środków budżetu Państwa w ramach programu „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na realizację zadania "Odbudowa drogi gminnej 363890K Ochotnica Dolna – Osobie w km 0+000 - 0+695 oraz 0+745 do 0+920 położonej w Ochot

Zakończył się remont drogi w os. Górki w Tylmanowej

Zakończył się remont drogi w os. Górki w Tylmanowej

13 grudnia dokonano odbioru końcowego i podpisano protokół dla wykonania robót pn.: „Odbudowa drogi gminnej 363982K Tylmanowa-Górki w km 0+260 - 0+460, w Tylmanowej”. W spotkaniu uczestniczyli: Paweł Cetera – Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała ze środków budżetu Państwa w ramach programu „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na realizację zadania

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała ze środków budżetu Państwa w ramach programu „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na realizację zadania "Odbudowa drogi gminnej 363883K Ochotnica Dolna – Rola"

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała ze środków budżetu Państwa w ramach programu „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na realizację zadania "Odbudowa drogi gminnej 363883K Ochotnica Dolna – Rola w km 0+040 - 0+456 i w km 0+496 – 0+718„ otrzyma

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała ze środków budżetu Państwa w ramach programu „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”  na realizację zadania

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała ze środków budżetu Państwa w ramach programu „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na realizację zadania "Odbudowa drogi gminnej 363887K Ochotnica Dolna - Gorcowe"

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała ze środków budżetu Państwa w ramach programu „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”  na realizację zadania "Odbudowa drogi gminnej 363887K  Ochotnica Dolna - Gorcowe w km 1+065 - 1+542 „ otrzymała dofinansowani