INFORMACJA WÓJTA GMINY OCHOTNICA DOLNA Z DZIAŁALNOŚCI POMIĘDZY SESJAMI RADY za okres: od 25 czerwca 2018 r. do 10 września 2018 r.

Szanowni Państwo, Jako Wójt Gminy Ochotnica Dolna w okresie pomiędzy sesjami inicjowałem, realizowałem i wspierałem działania służące przede wszystkim Mieszkańcom Gminy. W swoich działaniach zawsze dbam o  dobro Mieszkańców, a moim głównym celem &nb

INFORMACJA WÓJTA GMINY OCHOTNICA DOLNA Z DZIAŁALNOŚCI POMIĘDZY SESJAMI RADY za okres: od 15 czerwca 2018 r. do 25 czerwca 2018 r.

Szanowni Państwo, Jako Wójt Gminy Ochotnica Dolna w okresie pomiędzy sesjami inicjowałem, realizowałem i wspierałem działania służące przede wszystkim Mieszkańcom Gminy. W swoich działaniach zawsze dbam o  dobro Mieszkańców, a moim głównym celem &nb

INFORMACJA WÓJTA GMINY OCHOTNICA DOLNA Z DZIAŁALNOŚCI POMIĘDZY SESJAMI RADY za okres: od 27 kwietnia 2018 r. do 14 czerwca 2018 r.

INFORMACJA WÓJTA GMINY OCHOTNICA DOLNA Z DZIAŁALNOŚCI POMIĘDZY SESJAMI RADY za okres: od 27 kwietnia 2018 r. do 14 czerwca 2018 r. Szanowni Państwo, Jako Wójt Gminy Ochotnica Dolna w okresie pomiędzy sesjami inicjowałem, realizowałem i wspierałem działania słu

INFORMACJA WÓJTA GMINY OCHOTNICA DOLNA Z DZIAŁALNOŚCI POMIĘDZY SESJAMI RADY za okres: od 12 marca 2018 r. do 26 kwietnia 2018 r.

Szanowni Państwo, Jako Wójt Gminy Ochotnica Dolna w okresie pomiędzy sesjami inicjowałem, realizowałem i wspierałem działania służące przede wszystkim Mieszkańcom Gminy. W swoich działaniach zawsze dbam o  dobro Mieszkańców, a moim głównym celem &nb

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z działalności pomiędzy sesjami Rady za okres: od 2 października 2017 r. do 13 listopada 2017 r

Szanowni Państwo , Jako Wójt Gminy Ochotnica Dolna w okresie pomiędzy sesjami inicjowałem, realizowałem i wspierałem działania służące przede wszystkim Mieszkańcom Gminy. W swoich działaniach zawsze dbam o dobro Mieszkańców, a moim głównym celem jest rozw&oacu

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z działalności pomiędzy sesjami Rady za okres: 2 czerwca 2017 r. – 26 czerwca 2017 r

Szanowni Państwo , Jako Wójt Gminy Ochotnica Dolna w okresie pomiędzy sesjami inicjowałem, realizowałem i wspierałem działania służące przede wszystkim Mieszkańcom Gminy. W swoich działaniach zawsze dbam o  dobro Mieszkańców , a moim głównym celem &

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z działalności pomiędzy sesjami Rady za okres: za okres: od 8 maja 2017 r. do 2 czerwca 2017 r.

Szanowni Państwo , Jako Wójt Gminy Ochotnica Dolna w okresie pomiędzy sesjami inicjowałem, realizowałem i wspierałem działania służące przede wszystkim Mieszkańcom Gminy. W swoich działaniach zawsze dbam o  dobro Mieszkańców , zaś moim głównym celem 

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z działalności pomiędzy sesjami Rady za okres: od 27 marca 2017 r. do 8 maja 2017 r.

Szanowni Państwo , Jako Wójt Gminy Ochotnica Dolna w okresie pomiędzy sesjami inicjowałem, realizowałem i wspierałem działania służące przede wszystkim Mieszkańcom Gminy. W swoich działaniach zawsze kieruję się dobrem Mieszkańców,  jak również troską o

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z działalności pomiędzy sesjami Rady za okres: od 30 stycznia 2017 r. do 27 marca 2017 r.

W ZAKRESIE INWESTYCJI Jestem w trakcie podpisywania aneksów do umów w ramach projektu: „Budowa instalacji fotowoltaicznych do grzania wody (z możliwością oddawania nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci) dla domów jednorodzinnych w Gminie Ochotnica

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z działalności pomiędzy sesjami Rady za okres: od 30 grudnia 2016 r. do 30 stycznia 2017 r.

W ZAKRESIE PRAC PORZĄDKOWYCH I REMONTOWYCH Zleciłem pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej wykonanie czynności związanych z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie następujących prac: Wykonanie drobnych rob&oac

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z działalności pomiędzy sesjami Rady za okres: od 12 grudnia 2016 r. do 30 grudnia 2016 r.

W ZAKRESIE INWESTYCJI Zrealizowałem następujące zadania w poszczególnych osiedlach z terenu Gminy: Odwodnienie drogi w os. Kozuby - Brzezie w Sołectwie Tylmanowa. Rekonstrukcja zmian środowiska przyrodniczego doliny Ochotnicy w trakcie ostatnich 7 tys. lat, na podstawie analizy os

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z działalności pomiędzy sesjami Rady za okres: od 21 listopada 2016 r. do 12 grudnia 2016 r.

W ZAKRESIE INWESTYCJI Wójt Gminy Ochotnica Dolna zrealizował następujące zadania w Sołectwach: Zakup i montaż tablic z nazwami osiedli w sołectwach Tylmanowa i Ochotnica Dolna – Młynne. Wykonanie mijanek na drogach gminnych w sołectwie Tylmanowa w os.: Grzebaki, 

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z działalności pomiędzy sesjami Rady za okres: od 31 października 2016 r. do 21 listopada 2016 r.

W ZAKRESIE INWESTYCJI Zrealizowałem następujące zadania: Wykonanie przepustu drogowego w os. Górki w Tylmanowej. Wykonanie muru oporowego w os. Księżaki w m. Tylmanowa - etap II. Wykonanie regulacji i umocnień brzegów potoków w Sołectwie Tylmanowa. Wykona

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z działalności pomiędzy sesjami Rady za okres: od 19 września 2016 r. do 31 października 2016 r.

W ZAKRESIE INWESTYCJI Zrealizowałem następujące zadania w poszczególnych osiedlach z terenu Gminy: Remont  oświetlenia ulicznego w os. Obłaz Wyżny w  Tylmanowej. Zabezpieczenie skarp potoku Klępowskiego wzdłuż drogi gminnej w Tylmanowej. Zabezpieczenie drogi

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z działalności pomiędzy sesjami Rady za okres: od 27 czerwca 2016 r. do 19 września 2016 r.

W ZAKRESIE INWESTYCJI Zrealizowałem następujące prace w poszczególnych Sołectwach z terenu Gminy: Sołectwo Ochotnica Górna: Monitoring na budynku OSP (WOK). Monitoring terenu wokół budynku socjalnego dla Romów Remont drogi (spychaczówka) pod

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z działalności pomiędzy sesjami Rady za okres: od 13 czerwca 2016 r. do 27 czerwca 2016 r.

W ZAKRESIE INWESTYCJI Ogłosiłem przetargi na wykonanie robót budowlanych na drogach gminnych w osiedlach: os. Białówka w Ochotnicy Górnej, os. Polisiówka w Ochotnicy Dolnej, os. Janczurowski Potok w Ochotnicy Dolnej, os. Brysiówka w Ochotnic

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z działalności pomiędzy sesjami Rady za okres: od 16 maj 2016 r. do 13 czerwiec 2016 r.

W ZAKRESIE INWESTYCJI Kontynuuję budowę przychodni wraz z apteką w Tylmanowej. Zleciłem wykonanie  koszy siatkowych w Potoku Lubańskie. Zamontowałem lustra drogowe w Tylmanowej. Zleciłem prace mające na celu zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w os. Łęg Dolny. Zleciłe

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z działalności pomiędzy sesjami Rady za okres: od 18.04.2016 r. do 16.05.2016 r.

W ZAKRESIE INWESTYCJI  Kontynuuję budowę przychodni wraz z apteką w Tylmanowej. Ogłosiłem wyniki postępowania ofertowego na zadanie pn.: „Przygotowanie map geodezyjnych w skali 1 : 1000 na całej długości potoku Jamne, Jaszcze, Forendówki, Jurkowski Potok, Majd&oacu