Montaż systemu automatycznego nawadniania boiska sportowego w Ochotnicy Dolnej

 

 
 
Operacja mająca na celu poprawę oferty spędzania wolnego czasu przez mieszkańców obszaru Gorce-Pieniny poprzez
Montaż systemu automatycznego nawadniania boiska sportowego w Ochotnicy Dolnej współfinansowana jest w ramach Działania osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego Na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu ,,Małego Projektu”
Zrealizowany dzięki wdrażaniu Lokalnej Strategii  Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Gorce- Pieniny”
Instytucja zarządzająca Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

GALERIA