Udostępnianie obiektów sportowych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w tym przede wszystkim młodzieży, a także przebywających na terenie naszej Gminy turystów, Wójt Gminy informuje, iż z dniem dzisiejszym wprowadzone  zostało zarządzenie na mocy którego zostanie udostępniona cała infrastruktura sportowa oraz place zabaw. Całość infrastruktury jest udostępniona nieodpłatnie mieszkańcom naszej Gminy. Również turyści w znacznej części będą mogli z niej korzystać nieodpłatnie. 

Obiekty będą otwarte w następujących godzinach:

 

Nazwa obiektu rekreacyjno-sportowego

Godziny otwarcia

Kontakt w sprawie rezerwacji

Sala gimnastyczna

przy Zespole Szkolno-Przedszkolny im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej, os. Kozielce 296 

w dni nauki szkolnej: od godziny
1500 do 2100

 

w dni wolne od zajęć szkolnych:

od godziny 800 do 2100 ,

w czasie wakacji do 2130

 

Poniedziałek - piątek

w godzinach 900-1300

 

tel:  18 262 50 86

605 769 272

517 160 783

 

Boisko sportowe wielofunkcyjne

przy Zespole Szkolno-Przedszkolny im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej, os. Kozielce 296

Plac zabaw

przy Zespole Szkolno-Przedszkolny im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej, os. Kozielce 296

Sala gimnastyczna

przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej, os. Mastalerze 32b

w dni nauki szkolnej: od godziny
1500 do 2100

 

w dni wolne od zajęć szkolnych: 
od godziny 800 do 2100 ,
w czasie wakacji do 2130

 

 

Poniedziałek - piątek

w godzinach 900-1300

 

tel:    18 262 50 06

536 332 494

 

Boisko sportowe

przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej, os. Mastalerze 32b

Plac zabaw

przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej, os. Mastalerze 32b

Sala gimnastyczna

przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II

w Ochotnicy Dolnej, os. Centrum 105

w dni nauki szkolnej: od godziny
1500 do 2100

 

w dni wolne od zajęć szkolnych: 
od godziny 800 do 2100 ,

w czasie wakacji do 2130

 

 

Poniedziałek - piątek

w godzinach 900-1300

 

tel: 18 262 46 96

18 443 12 29

603 504 747

517 431 377

 

Plac zabaw

przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II

w Ochotnicy Dolnej os. Centrum 105

Boisko sportowe wielofunkcyjne

przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II

w Ochotnicy Dolnej, os. Centrum 105

w dni nauki szkolnej: od godziny
1500 do 2100

w wakacje: od godziny 800 do 2130

w soboty: od godziny 900 do 1400

w niedziele i święta boisko nieczynne

Sala gimnastyczna

przy Szkole Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ochotnicy Dolnej os. Skrodne 240

w dni nauki szkolnej: od godziny
1500 do 2100

 

w dni wolne od zajęć szkolnych:
od godziny 800 do 2100 ,

w czasie wakacji do 2130

Poniedziałek - piątek

w godzinach 900-1300

 

tel:  18 262 46 78

 

Boisko sportowe wielofunkcyjne

przy Szkole Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera

w Ochotnicy Dolnej os. Skrodne 240

Plac zabaw

 przy Szkole Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera

w Ochotnicy Dolnej os. Skrodne 240

Sala gimnastyczna

przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej

w Ochotnicy Górnej, os. Zawady 207

w dni nauki szkolnej: od godziny
1500 do 2100

 

w dni wolne od zajęć szkolnych:

od godziny 800 do 2100 ,

w czasie wakacji do 2130

 

 

 

Poniedziałek - piątek

w godzinach 900-1300

 

tel: 18 262 41 85

509 627 159

 

Plac zabaw

 przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej

w Ochotnicy Górnej os. Zawady 207

Boisko sportowe wielofunkcyjne

przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej

w Ochotnicy Górnej os. Zawady 207

w dni nauki szkolnej: od godziny
1500 do 2100

w dni wolne od zajęć szkolnych:

od godziny  800do 2100

w czasie wakacji do 2130

w niedziele i święta boisko nieczynne

Boisko sportowe „ORLIK”

 przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Ustrzyk”

codziennie od godziny
800 do 2130

w godzinach pracy Orlika

tel: 882 339 628


W załączeniu znajdują się regulaminy udostępniania obiektów sportowo-rekreacyjnych przy szkołach na terenie Gminy Ochotnica Dolna oraz wzory umów najmu i użyczenia obiektów sportowych.Od 19 czerwca 2019 roku został wprowadzony również nowy Regulamin korzystania z  obiektów sportowych tj. sal gimnastycznych, boisk wielofunkcyjnych, placów zabaw przy szkołach prowadzonych przez Gminę Ochotnica Dolna zmieniający godziny otwarcia w/w obiektów, tak aby spełniały one jak najlepiej swoje funkcje.


Zarządzenie Nr 28/2019
Wójta Gminy Ochotnica Dolna
z dnia 12 czerwca 2019

W sprawie zatwierdzenia Regulaminu korzystania z sal gimnastycznych, boisk sportowych i placów zabaw przy szkołach prowadzonych przez Gminę Ochotnica Dolna

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zatwierdzam Regulaminy korzystania z sal gimnastycznych, boisk sportowych i placów zabaw przy szkołach prowadzonych przez Gminę Ochotnica Dolna, określone w załącznikach:

 1. Załącznik 1: Regulamin udostępniania sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej.
 2. Załącznik 2: Regulamin udostępniania boiska sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej.
 3. Załącznik 3: Regulamin udostępniania placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej.
 4. Załącznik 4: Regulamin udostępniania sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej.
 5. Załącznik 5: Regulamin udostępniania boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej.
 6. Załącznik 6: Regulamin udostępniania placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej
 7. Załącznik 7: Regulamin udostępniania sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej.
 8. Załącznik 8: Regulamin udostępniania boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej.
 9. Załącznik 9: Regulamin udostępniania placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej.
 10. Załącznik 10: Regulamin udostępniania sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ochotnicy Dolnej.
 11. Załącznik 11: Regulamin udostępniania boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ochotnicy Dolnej.
 12. Załącznik 12: Szkole Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ochotnicy Dolnej.
 13. Załącznik 13: Regulamin udostępniania sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy Górnej.
 14. Załącznik 14: Regulamin udostępniania boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy Górnej.
 15. Załącznik 15: Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy Górnej.
 16. Załącznik 18: Regulamin udostępniania boiska sportowego przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym  „Ustrzyk” w Ochotnicy Górnej

2. Zatwierdzam wzory umów wynajem i użyczenie obiektów sportowych, określone w załącznikach:

 1.   Załącznik 16: Wzór umowy na wynajem pomieszczeń/obiektów sportowych.
 2.   Załącznik 17: Wzór umowy na nieodpłatne korzystanie z obiektów sportowych.

§ 2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom szkół administrującym przyszkolnymi salami gimnastycznymi, boiskami sportowymi i placami zabaw.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 19 czerwca 2019 r.  z tym dniem traci moc zarządzenie 14/10 Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu korzystania z sal gimnastycznych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ochotnica Dolna.

Wójt Gminy
Tadeusz Królczyk

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

 1. zal. nr 01 do zarz. nr 028.pdf (rozmiar pliku: 174.66 KB)

  Regulamin udostępniania sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej

 2. zal. nr 02 do zarz. nr 028.pdf (rozmiar pliku: 170.25 KB)

  Regulamin udostępniania boiska sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej

 3. zal. nr 03 do zarz. nr 028.pdf (rozmiar pliku: 160.57 KB)

  Regulamin udostępniania placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej.

 4. zal. nr 04 do zarz. nr 028.pdf (rozmiar pliku: 175.13 KB)

  Regulamin udostępniania sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej

 5. zal. nr 05 do zarz. nr 028.pdf (rozmiar pliku: 170.09 KB)

  Regulamin udostępniania boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej

 6. zal. nr 06 do zarz. nr 028.pdf (rozmiar pliku: 160.78 KB)

  Regulamin udostępniania placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej

 7. zal. nr 07 do zarz. nr 028.pdf (rozmiar pliku: 175.26 KB)

  Regulamin udostępniania sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej

 8. zal. nr 08 do zarz. nr 028.pdf (rozmiar pliku: 170.35 KB)

  Regulamin udostępniania boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej

 9. zal. nr 09 do zarz. nr 028.pdf (rozmiar pliku: 157.12 KB)

  Regulamin udostępniania placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej

 10. zal. nr 10 do zarz. nr 028.pdf (rozmiar pliku: 175.58 KB)

  Regulamin udostępniania sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ochotnicy Dolnej

 11. zal. nr 11 do zarz. nr 028.pdf (rozmiar pliku: 169.59 KB)

  Regulamin udostępniania boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ochotnicy Dolnej

 12. zal. nr 12 do zarz. nr 028.pdf (rozmiar pliku: 157.12 KB)

  Szkole Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ochotnicy Dolnej

 13. zal. nr 14 do zarz. nr 028.pdf (rozmiar pliku: 170.6 KB)

  Regulamin udostępniania boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy Górnej

 14. zal. nr 13 do zarz. nr 028.pdf (rozmiar pliku: 175.02 KB)

  Regulamin udostępniania sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy Górnej

 15. zal. nr 15 do zarz. nr 028.pdf (rozmiar pliku: 157.09 KB)

  Regulamin udostępniania boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy Górnej

 16. zal. nr 18 do zarz. nr 028.pdf (rozmiar pliku: 168.55 KB)

  Regulamin udostępniania boiska sportowego przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Ustrzyk” w Ochotnicy Górnej

 17. zal. nr 16 do zarz. nr 028 - Umowa najmu.doc (rozmiar pliku: 40 KB)

  Wzór umowy na wynajem pomieszczeń/obiektów sportowych

 18. zal. nr 17 do zarz. nr 028 - Umowa użyczenia.doc (rozmiar pliku: 38 KB)

  Wzór umowy na nieodpłatne korzystanie z obiektów sportowych