„Jestem ze wsi – to mi nie przeszkodzi w odniesieniu sukcesu!”

Od września 2008 roku Gmina przystąpiła do realizacji projektu pt. „Jestem ze wsi – to mi nie przeszkodzi w odniesieniu sukcesu!”

Projekt będzie realizowany we wszystkich szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Ochotnica Dolna przez cały rok szkolny 2008/2009. 

Gmina Ochotnica Dolna w kwietniu br. złożyła wniosek w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w celu pozyskania środków finansowych dla szkół z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. 
 

Gmina zajęła I miejsce na liście rankingowej spośród wielu gmin z województwa małopolskiego. Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 921.567,22 PLN z przeznaczeniem na uatrakcyjnienie procesu nauczania tj. organizację zajęć pozalekcyjnych, dla uczniów z problemami w nauce oraz dla uczniów utalentowanych ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy. Budżet projektu obejmuje sfinansowanie dodatkowych zajęć, wycieczek krajowych i zagranicznych a także zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i sprzętu (komputery, kamery, aparaty fotograficzne, mikroskopy, mikrofony, kserokopiarki itp.)