„Chcemy się rozwijać”

 

 
Od 1 września 2011 do 31 stycznia 2012 roku gmina Ochotnica Dolna realizowała projekt „Chcemy się rozwijać!” finansowany przez Unię Europejską w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Wartość projektu to 48 701,64 zł.
 
Cel główny projektu to wspieranie inicjatywy i rozwój uzdolnień artystycznych, teatralnych i dziennikarskich gimnazjalistów z gminy Ochotnica Dolna.
 
Cele szczegółowe:
  • Rozwój postawy aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym
  • Rozwój zainteresowań i poszerzanie wiedzy z zakresu dziennikarstwa, sztuki, teatru, dóbr kultury i ekologii
  • Wzrost świadomości ekologicznej
 
Grupę docelową stanowiło 144 uczniów gimnazjów z gminy Ochotnica Dolna. Dzięki działaniom podejmowanym w projekcie wzbogaciliśmy ofertę zajęć o takie, które wynikały ze zdiagnozowanych potrzeb młodzieży, pobudziliśmy ich aktywność, podnieśliśmy poziom intelektualny, kulturalny oraz wiarę we własne możliwości. Rozwinęliśmy ich zainteresowania teatralne, dziennikarskie i artystyczne. Poprzez nasze działania promowaliśmy aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym oraz postawę proekologiczną, przełamywaliśmy stereotypy płciowe.
 
Zadanie 1. Świąteczna tradycja i kultura szansą rozwoju
W ramach projektu przeprowadzono 165 godz warsztatów (74h teatralnych, 59h dziennikarskich i 32h artystycznych). Na potrzeby warsztatów zakupiono materiały papiernicze, plastyczne i biurowe, kserokopiarkę i aparat fotograficzny. W czasie prowadzenia zajęć aktywizowaliśmy zarówno chłopców jak i dziewczynki, zwracaliśmy uwagę na potrzebę przełamywania stereotypowego wizerunki płci.
Uczestnicy warsztatów teatralnych rozwijali swoje zdol­ności aktorskie, doskonalili umiejętności w zakresie techniki mówienia, dykcji, intonacji i modulacji głosu. Opracowali scenografię i kostiumy. Przygotowali 3 przedstawienie jasełkowe (po jednym w każdej szkole), które wystawiono w trakcie spotkania opłatkowego dla uczniów, nauczycieli i pracowników 3 gimnazjów w grudniu. Jasełka te zostały także wystawione w styczniu - w trakcie uroczystości Dnia Babci i Dziadka, w czasie spotkania podsumowującego z rodzicami, pracownikami i uczniami szkół, jedna ze szkół wystawiła je także na przeglądzie jasełek, inna wystawiła na Spotkaniu Opłatkowym Związku Podhalan w Ochotnicy Dolnej.
Uczestnicy warsztatów dziennikarskich rozwijali swoje zainteresowania dziennikarskie, poszerzali wiedzę z tego zakresu: o różnych rodzajach czasopism, procesie wydawania gazety, warsztacie pracy dziennikarza, składaniu gazetki szkolnej, projektowaniu jej szaty graficznej. Młodzi redaktorzy ćwiczyli dziennikarskie formy wypowiedzi, poznali zasady przeprowadzania ankiety i sondażu. Zajmowali się także tematyką ekologiczną oraz problemem równych szans kobiet i mężczyzn oraz stereotypów płciowych. Brali czynny udział w życiu szkoły, by następnie opisywać aktualne wydarzenia w gazetkach.
Efektem ich pracy jest 7 numerów gazetek szkolnych, które rozprowadzono nieodpłatnie wśród społeczności szkolnej i lokalnej.
 
Uczestnicy warsztatów arty­stycznych poznali nowe techniki wykonywania prac plastycznych: origami płaskie i przestrzenne, haft matematyczny, haft krzyżykowy, ozdoby z makaronu, kwiaty z krepliny. Prace wiązały się z tematyką Świąt Bożego Narodzenia. Wykonali oni stroiki świąteczne, kartki i plakaty świąteczne, ozdoby z makaronu: makaronowe choinki, dzwonki, szopki bożonarodzeniowe jak również ozdoby na choinkę z papieru i bibuły. Wykonane ozdoby były dekoracją szkoły w czasie okresu Świąt Bożego Narodzenia i w czasie uroczystości szkolnych: Opłatek, Dzień Babci i Dziadka, spotkanie z rodzicami.
 
Zadanie 2. Poznaję świat – rozwijam siebie
W 3 wyjazdach zorganizowanych w ramach zadania 2 POZNAJĘ ŚWIAT – ROZWIJAM SIEBIE wzięło udział łącznie 128 uczniów - 73 dziewczęta i 55 chłopców.
W dniach 19 – 20 października grupa 35 uczestników warsztatów z G2 wzięła udział w dwudniowej wycieczce do Warszawy. Uczniowie zwiedzili z przewodnikiem miasto – Stare Miasto, Powązki, Łazienki Królewskie, Pałac Kultury i Nauki (taras widokowy). Zwiedzili także Zamek Królewski, Muzeum Powstania Warszawskiego, odwiedzili Parlament. 19 października obejrzeli spektakl „Weekend z R” w OchTeatr.
Dwudniowa wycieczka do Krakowa z G3 odbyła się w dniach 8-9 listopada 2011. W trakcie wyjazdu 45 uczestników warsztatów zwiedziło Kraków, Zamek Królewski na Wawelu, wzięło udział w warsztatach w Muzeum Narodowym, uczniowie obejrzeli także spektakl „Mayday 2” w Teatrze Bagatela.
W wycieczce do Krakowa z G1, która odbyła się 22 listopada, wzięło udział 48 uczniów. Zwiedzili oni Katedrę Wawelską, dzwon Zygmunta oraz groby królewskie. W następnej kolejności odwiedzili Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Najbardziej ciekawą dla uczniów strefą tego muzeum okazała się część doświadczalna, dzięki której mogli poznać działanie niektórych praw fizycznych. Następnie obejrzeli spektakl „Okno na Parlament” w Teatrze Bagatela.
Uczestnicy wyjazdów studyjnych poszerzyli wiedzę z zakresu sztuki, teatru, dóbr kultury i ekologii. Młodzi dziennikarze biorący udział w wycieczkach przygotowali także artykuły do gazetek szkolnych o tych wydarzeniach.  
 
Agata Chlipała

 

 

GALERIA