„Przedszkole marzeń”

 

„Przedszkole marzeń” to projekt finansowany w 100% ze środków europejskich i dotacji celowej z budżetu państwa, który Gmina Ochotnica Dolna realizuje w swoich szkołach podstawowych od października 2014 do września 2015 r.
 
Do końca czerwca wykonano już większość zaplanowanych działań:
- zakupiono: meble, zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, telewizory, tablice multimedialne i interaktywne dywany,
- doposażono kuchnie i łazienki w sprzęt dostosowany do potrzeb małych dzieci,
- utworzono nowy plac zabaw w Tylmanowej – Zawodzie i doposażono place istniejące przy szkołach w Centrum, Skrodne i Jamne.
 
Celem projektu jest zmodernizowanie oddziałów przedszkolnych istniejących przy szkołach podstawowych tak, aby tak stworzyć w nich warunki do objęcia wychowaniem przedszkolnym dzieci młodszych 3 i 4 letnich.
 
Objęcie samorządów systemowymi działaniami w kierunku upowszechnienia wychowania przedszkolnego idzie naprzeciw zmianom w prawie oświatowym, które zobowiązują gminy do zapewnienia miejsc w przedszkolach wszystkim pięciolatkom, od września 2015 chętnym czterolatkom a od 2017 również trzylatkom.
 
Dzieci pięcio, sześcio i czteroletnie, które po wakacjach przyjdą do szkolnych zerówek będą już mogły bawić się nowymi zabawkami i uczyć w nowocześnie wyposażonych, dostosowanych do ich potrzeb kolorowych salach.
 
 

 

Jadwiga Czajka

GALERIA