Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z działalności pomiędzy sesjami Rady za okres: od 19 września 2016 r. do 31 października 2016 r.

W ZAKRESIE INWESTYCJI

Zrealizowałem następujące zadania w poszczególnych osiedlach z terenu Gminy:

 1. Remont  oświetlenia ulicznego w os. Obłaz Wyżny w  Tylmanowej.
 2. Zabezpieczenie skarp potoku Klępowskiego wzdłuż drogi gminnej w Tylmanowej.
 3. Zabezpieczenie drogi osiedlach Obłaz Górny – Lachówka w Tylmanowej.
 4. Odwodnienie drogi w os. Piszczki w Tylmanowej.
 5. Zabezpieczenie muru oporowego w os. Osobie w Ochotnicy Dolnej.
 6. Trwa budowa Ośrodka Zdrowia w Tylmanowej.

 

Podpisałem umowy na realizację następujących zadań:

 1. Opracowanie koncepcji parkingu dla turystów w os. Jamne na działce gminnej 1542 (14484/4/1051).
 2. Opracowania koncepcji zagospodarowania na potrzeby turystyczne Polany Poniechaniec (we współpracy z GPN).
 3. Remont drogi (spychaczówki) pod szlak pieszy  os. Jurkowski Potok w Ochotnicy Górnej.
 4. Wykonanie dodatkowego oświetlenia ulicznego w miejscowości Tylmanowa 
  w ramach  Funduszu Sołeckiego: "Wykonanie dokumentacji technicznej
  i dodatkowego oświetlenia ulicznego w miejscowości Tylmanowa".

 

W ZAKRESIE PRZETARGÓW I ZAMÓWIEŃ

 1. Ogłosiłem przetarg na zadanie pn.:  Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 969 Nowy Targ - Stary Sącz w miejscowości Tylmanowa - etap I

Otwarcie ofert: w dniu 4.11.2016 r. o godz. 9.00.

 1. Rozstrzygnąłem przetarg na zadanie pn.:

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych do grzania wody (z możliwością oddawania nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci) dla domów jednorodzinnych
w Gminie Ochotnica Dolna).

W dniu 28.10.2016 r. wyłoniłem Wykonawcę:

FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K., 95-054 Wola Zaradzyńska, ul. Majora Hubala 157 za cenę 5.266.901,84 zł. brutto.

 

 1. Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień poniżej 30 tys. euro zawarłem  umowy, m.in. na zadania:  
  1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w os. Połanki w m. Tylmanowa - Firma Usługi Sprzętowe A. Obrzut - za kwotę 59.974,80 zł. brutto.
  2. Remont budynku OSP Tylmanowa wraz z wymianą bram garażowych - Czyszczenie i malowanie dachu remizy (P. Janusz Chryczyk z Ochotnicy Dolnej) - za kwotę 7.400,00 zł. brutto.
  3. Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Ochotnica Górna - Firma ELMIX
   z Ochotnicy Dolnej
   - za kwotę 67.550,00 zł. brutto.
  4. Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Ochotnica Dolna (uzupełnienie wyrw w nawierzchni) cz. II - Firma IMBUD z Naszacowic - za kwotę 44.772,00 zł. brutto.
  5.  Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Ochotnica Dolna - Firma ELMIX
   z Ochotnicy Dolnej
   - za kwotę 60.000,00 zł. brutto.
  6. Nadzór inwestorski nad modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych
   w os. Połanki w m. Tylmanowa (P. Olszowski)
   - za kwotę 600,00 zł. brutto.
  7. Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby remontu dachu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Krwawej Wigilii
   w Ochotnicy Dolnej
   - Firma P. Stanisława Niewiadomego z Ochotnicy Górnej - za kwotę 36.185,51 zł. brutto.
  8.  Remont drogi gminnej K 363983 Rzeka Górna - w Tylmanowej w km 0+200 - 0+365 - Firma IMBUD z Naszacowic - za kwotę 40.285,58 zł. brutto.
  9. Remont drogi gminnej K 363912 Rusnaki - w Ochotnicy Dolnej w km 0+900 - 1+050 - Firma IMBUD z Naszacowic - za kwotę 69.685,65 zł. brutto.
  10. Remont drogi gminnej K 363884 Lubańskie - w Ochotnicy Dolnej w km 1+120 - 1+140, 1+650 - 1+810 - Firma IMBUD z Naszacowic - za kwotę 51.952,74 zł. brutto.
  11. Remont drogi gminnej K 363922 Mostkowe - w Ochotnicy Górnej w km 0+670 - 0+680, 1+120 - 1+400 - Firma IMBUD z Naszacowic - za kwotę 67.228,11 zł. brutto.
  12. Remont dachu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Krwawej Wigilii - Firma P. Marka Smreczka z Ochotnicy Dolnej - za kwotę 17.950,00 zł. brutto.
  13. Opracowanie rysunków zamiennych oraz przygotowanie dokumentów do rozliczenia inwestycji pn. "Budowa Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ochotnicy Dolnej - Skrodne - P. Mieczysław Mastalski
   z Tylmanowej
   - za kwotę 5.850,00 zł. brutto.
  14. Nadzór inwestorski na zadaniach Remont drogi gminnej K 363884 Lubańskie
   - w Ochotnicy Dolnej oraz Remont drogi gminnej K 363983 Rzeka Górna
    - w Tylmanowej (P. Olszowski)
   - za kwotę 900 zł. brutto.
  15. Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnych w Tylmanowej - Firma StanGeo z Ochotnicy Górnej - za kwotę 28.000,00 zł. brutto.
  16. Nadzór inwestorski na zadaniach Remont drogi gminnej K 363922 Mostkowe
   - w Ochotnicy Górnej oraz Remont drogi gminnej K 363912 Rusnaki
   - w Ochotnicy Dolnej (P. Liptak)
   - za kwotę 1.350,00 zł. brutto.
  17. Sporządzenie Programu rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna - Firma Mistia
   z Warszawy (siedz. Kraków)
   - za kwotę 79.822,71 zł. brutto.
  18.  Nadzór - Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych do grzania wody
   (z możliwością oddawania nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci) dla domów jednorodzinnych w Gminie Ochotnica Dolna (P. Fałta z Nowego Targu)
   - za kwotę 30.000,00 zł. brutto.
  19. Wykonanie dokumentacji technicznej dodatkowego oświetlenia dróg gminnych
   w m. Tylmanowa (os. Zaziąbły, Brzegi, Stachówka, Kłodne) (P. Fałta z Nowego Targu)
   - za kwotę 10.000,00 zł. brutto.
  20. Umowa dotycząca analizy ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych
   (P. Krzysztof Pierzchała z Marcinkowic)
   - za kwotę 2.350,00 zł. brutto.

W ZAKRESIE PRAC PORZĄDKOWYCH I REMONTOWYCH

Zleciłem pracownikom ZGK w Ochotnicy Dolnej wykonanie czynności związanychz bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie  następujących prac:

1.Czyszczenie elementów odwodnienia dróg gminnych (przepustów, krat, korytek ściekowych) w sołectwach: Tylmanowa (os. Kłodne, Łęg Górny, Ziemianki, Ligasy, Potok), Ochotnica Dolna (os. Gorcowe), Młynne (os. Jagieły) i Ochotnica Górna (os. Jamne) .

2. Koszenie poboczy i obcinanie gałęzi w pasach dróg gminnych w sołectwach: Tylmanowa, Ochotnica Dolna (os. Skrodne) i Ochotnica Górna (os. Jamne, Studzionki).

3.Koszenie trawy, wycinanie zarośli i sprzątanie w obrębie wydzielonych miejsc do odpoczynku i parkingów gminnych: Pod Bastą w Tylmanowej, w osiedlu Zachryi Kudowe w Ochotnicy Dolnej, przy Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej, przy Orliku w osiedlu Ustrzyk w Ochotnicy Górnej, na Przełęczy Knurowskiej w Ochotnicy Górnej.

4. Koszenie traw, wycinkę zakrzaczeń i sprzątanie w obrębie terenu wokół budynku zabytkowego dworu "BAJKA" w Tylmanowej - przed uroczystościami 680-lecia Tylmanowej - pomoc przy organizacji imprezy.

5. Wykonanie odwodnienia oraz opaski z kostki brukowej wraz z izolacją wokół ścian budynku szkoły Podstawowej im. Bohaterów Krwawej Wigilii w Ochotnicy Dolnej - Młynne.

6.Malowanie pomieszczeń na poddaszu budynku Wiejskiego Ośrodka Kulturyw Ochotnicy.

7.Koszenie terenu w obrębie farmy fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Tylmanowej.

 

UROCZYSTOŚCI, SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE WÓJTA GMINY OCHOTNICA DOLNA

21 września –  Uczestniczyłem w spotkaniu  z  Panem Arturem Michalskim Zastępcą Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

26 września 2016r.  odbył się I Bieg Przełajowy o Puchar Wójta Gminy Ochotnica Dolna 2016r. na boisku przy Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej. Ponad 120 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Ochotnica Dolna rywalizowało o Puchar Wójta w 12 kategoriach wiekowych. Najkrótszy dystans obejmował odcinek 800 metrów, najdłuższy 1,5 kilometra.  Za pierwsze trzy miejsca zawodnicy otrzymali medale i koszulki okolicznościowe, za pierwsze pięć miejsc dyplomy, a wygrani
w swojej kategorii otrzymali statuetkę zwycięzcy.                                                         

29 września – Wziąłem udział wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Ochotnica Dolna w uroczystej gali Międzynarodowych Targów Rowerowych Bike-EXPO w Kielcach, podczas której  odebrałem wyróżnienia za podjęte inicjatywy i działania na terenie gminy w 5. edycji konkursu „Gmina Przyjazna Rowerzystom”.

3 października –  W Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej dokonałem uroczystego przekazania umowy na budowę 600 mikroinstalacji fotowoltaicznych P. Arturowi Michalskiemu Zastępcy Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W spotkaniu uczestniczyli także P. Anna Paluch Poseł na Sejm RP, Pan Franciszek Ziemianek Przewodniczący Rady Gminy, Pani Elżbieta Polczyk Zastępca Wójta Gminy, Pani Maria Łojas-Jurkowska Sekretarz Gminy oraz Pan Leszek Wiatr Radny Gminy.

7 października  - Wziąłem udział w XXVI Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej w  Gminnej Bibliotece Publicznej w Ochotnicy Dolnej

8 października – Uczestniczyłem we Mszy św. podczas Jesiennego Redyku 2016 w Ochotnicy Górnej

13 października – Mając na uwadze troskę i pamięć o najstarszych mieszkańcach Tylmanowej na dwa dni przed uroczystością jubileuszową obchodów 680-lecia odwiedziłem Panią Marię Wąchała, P. Agnieszkę Jaworską, P. Agatę Hebda, Annę Cebula, P. Annę Ligas, P. Marię Bodziarczyk oraz P. Karola Wąchałę.

Listy Gratulacyjne wraz z najlepszymi życzeniami zdrowia, pogody ducha i samych szczęśliwych chwil w otoczeniu najbliższych, na ręce szanownych Jubilatów, złożyli także Pan Franciszek Ziemianek Przewodniczący Rady Gminy, Pani Maria Łojas-Jurkowska Sekretarz Gminy oraz Pan Stanisław Michałczak Sołtys Tylmanowej.

14 października –  Wziąłem udział w Gminnych obchodach Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej.

15 października – Uczestniczyłem w  uroczystości jubileuszowej 680-lecia Tylmanowej.

Najważniejsza uroczystość Jubileuszu rozpoczęła się Mszą św. w Kościele Parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego w Tylmanowej, której przewodniczył ks. dr Czesław Noworolnik w asyście proboszcza parafii w Tylmanowej ks. Marka Mroczka, rezydenta ks. Jana Chlebka, wikariusza ks. Romana Hopej oraz Proboszcza Parafii w Ochotnicy Górnej  ks. dr Stanisława Kowalika. Mszę św. uświetnił śpiew w wykonaniu Chóru Parafialnego „Misericordia”.  Dalsza część uroczystości odbyła się na placu obok Dworku Bajka.                                                 

W uroczystości udział wzięli: Senator  RP Jan Hamerski, Radni Rady Powiatu Nowotarskiego, przedstawiciele  władz  sąsiednich gmin;  Komendant  Komisariatu Policji w Krościenku n/D Robert Siemek wraz z Zastępcą  podkom. Zbigniewem Zachrem,  Radni Rady Gminy,  Orkiestra  Dęta w Ochotnicy Dolnej,  Pan Ludwik Młynarczyk z kapelą;  poczty sztandarowe jednostek OSP, szkół podstawowych, gimnazjów,  Związku Podhalan, Koła Łowieckiego „Cietrzew”, Koła Gospodyń Wiejskich, zespoły regionalne z terenu gminy i  kierownicy jednostek organizacyjnych, sołtysi oraz mieszkańcy gminy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

24 października – Wziąłem udział w spotkaniu z P. Elżbietą Rafalską Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Spotkanie odbyło się w Nowym Targu w siedzibie Związku Euroregion „Tatry” . W spotkaniu udział wzięli również P. Franciszek Ziemianek Przewodniczący Rady Gminy oraz P. Maria Łojas – Jurkowska - Sekretarz Gminy, a zarazem Radna Rady Powiatu Nowotarskiego.

26 października – Uczestniczyłem we Mszy Św.  w 10 rocznicę śmierci ks. Leopolda Misterki i poświęceniu tablicy pamiątkowej w Kościele Parafialnym w Ochotnicy Górnej.

W ZAKRESIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY

Dokonałem zwiększenia w budżecie Gminy o kwotę 1.593.591,42 zł z następujących tytułów:

1)      dotacja na wypłatę wynagrodzeń za realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i spraw obronnych – 93,00 zł.

2)      dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 160,80 zł.

3)      dotacja na wieloletni program wspierania gmin w zakresie dożywiania – 52.906,00 zł.

4)      dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 292.660,00 zł.

5)      dotacja na opłacenie składek zdrowotnych – 4.006,00 zł.

6)      dotacja na świadczenia wychowawcze – 1.041.684,00 zł.

7)      dotacja na „Wyprawkę szkolną” – 8.507,00 zł.

8)      dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej – 39.573,00 zł.

9)      dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 23.090,00 zł.

10)  dotacja na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego – 47,04 zł.

11)  dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 48.256,00 zł.

12)  dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 39.651,58 zł.

13)  dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 29.163,00 zł.

14)  dotacja na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych – 13.794,00 zł.

 

Dokonałem zmniejszenia w budżecie Gminy o kwotę 27.414,33 zł z następujących tytułów:

1)      dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 3.700,00 zł.

2)      dotacja podręcznikowa – 23.714,33 zł.

 

 

W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Na bieżąco realizuję świadczenia:

 •  z zakresu pomocy społecznej (wywiady środowiskowe na wniosek stron i z urzędu, przygotowywanie i  wydawanie na ich podstawie decyzji, praca socjalna, pomoc
  w sporządzaniu pism  do sądu, organów rentowych, administracyjnych itp., rozliczanie i bieżąca kontrola wydawanych posiłków w szkołach).

W okresie objętym sprawozdaniem:

W miesiącu wrześniu przyznano: 34 zasiłki celowe na łączną kwotę 23 320 zł; 14 zasiłków okresowych na kwotę 7048,85 zł;  16 zasiłków z programu pomoc państwa w zakresie dożywiania na kwotę 5 525 zł.

Wypłacono 18 zasiłków stałych na kwotę 9 023,23

W październiku przyznano: 38 zasiłków celowych  na łączną kwotę 26 990 zł ; 4 zasiłki okresowe na kwotę 1203,73 zł, 5 zasiłków z programu pomoc państwa w zakresie dożywiania na kwotę 1550,00 zł.

 • z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych i energetycznych (realizacja nowych wniosków, zmiany decyzji, współpraca z ROPS, ZUS, KRUS, US, sporządzanie miesięcznych zapotrzebowań finansowych na finansowanie świadczeń finansowanych lub współfinansowanych z budżetu państwa, sporządzanie miesięcznych i kwartalnych sprawozdań z realizacji świadczeń, wydawanie zaświadczeń. Przyjmowania wniosków o świadczenia rodzinne i alimentacyjne na nowy okres zasiłkowy, ich weryfikacja oraz przygotowywanie na ich podstawie nowych   decyzji).

Na dzień 26 październik 2016r przyjęto 347 nowych wniosków. Miesięczna średnia wypłata świadczeń w okresie sprawozdawczym  to kwota 366 680 zł.

 • z ustawy o wspieraniu rodziny – bieżące wparcie asystenta dla 8 rodzin ( ustalenie planów pracy na miesiąc,  bieżące wsparcie przy ich realizacji , odwiedziny każdej rodziny co najmniej raz w tygodniu).
 • Na bieżąco  przyjmowane są wnioski o wypłatę  świadczenia wychowawczego 500+,  korespondencja z ROPS, wydawanie zaświadczeń , zmiany decyzji przyznającej świadczenie z uwagi na zmianie sytuacji rodziny, comiesięczne sporządzanie list wypłat.

Kwoty wypłat:

 • wrzesień 682 049,20 zł
 • październik 668 816,10 zł
 • Z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - bieżące prowadzenie 7 Niebieskich Kart,  założenie ósmej, rozprowadzenie ulotek z gminnej kampanii ”Nie bądź obojętny na przemoc w rodzinie.”
 • Bieżąca realizacja 1 dodatku mieszkaniowego  i energetycznego.
 •  Miesięczne rozliczenie prac społecznie użytecznych ( 6 osób).

W ZAKRESIE OŚWIATY

 1. Złożyłem do Wojewody wniosek o dofinansowanie zakupu wyprawki szkolnej dla 22 uczniów niepełnosprawnych uczących się na terenie Gminy Ochotnica Dolna.
 2. Zweryfikowałem aneksy do arkusza organizacji gminnych szkół podstawowych i gimnazjum.
 3.  Zorganizowałem zajęcia nauki pływania na Pływalni Miejskiej w Nowym Targu dla 60 uczniów ze szkół podstawowych.
 4. Zweryfikowałem bazy danych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Ochotnica Dolna (14), przekazałem do Kuratorium zbiorcze sprawozdania w Systemie Informacji Oświatowej wg. stanu na 10 i 30 września, na podstawie których otrzymamy subwencję oświatową w 2017 roku.
 5. Podpisałem umowy na dofinansowanie rodzicom dowożenia 3 uczniów niepełnosprawnych do przedszkola.
 6. Złożyłem wniosek o dofinansowanie z rezerwy oświatowej odprawy nauczycieli.
 7. Przyznałem nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników oświaty.
 8. Złożyłem wnioski do Urzędu Wojewódzkie na sfinansowanie w 2017 roku 15 zadań z dziedziny edukacji i mieszkalnictwa z Programu Integracji Romskiej (zakup pomocy dydaktycznych, mundurków szkolnych, ubezpieczenia, wycieczki integracyjne, zatrudnienie asystenta nauczyciela w oddziale przedszkolnym, nauka tańca romskiego, zagospodarowanie poddasza budynku romskiego).
 9. Przygotowałem Informację o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/16.   

 

Były to moje najważniejsze działania w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy.


Za pomoc w ich realizacji serdecznie dziękuję moim pracownikom, Radnym Rady Gminy, Radnym Rad Sołeckich, Sołtysom i Wam drodzy mieszkańcy.    

 

Wójt Gminy Ochotnica Dolna

          Stanisław Jurkowski