INFORMACJA WÓJTA GMINY OCHOTNICA DOLNA Z DZIAŁALNOŚCI POMIĘDZY SESJAMI RADY za okres: od 15 czerwca 2018 r. do 25 czerwca 2018 r.

Szanowni Państwo,

Jako Wójt Gminy Ochotnica Dolna w okresie pomiędzy sesjami inicjowałem, realizowałem i wspierałem działania służące przede wszystkim Mieszkańcom Gminy.

W swoich działaniach zawsze dbam o  dobro Mieszkańców, a moim głównym celem   jest rozwój naszej Gminy.

Przedkładam Państwu  informację o najważniejszych działaniach w okresie pomiędzy sesjami:

W ZAKRESIE INWESTYCJI 

 1. Jestem w trakcie podpisywania umów z mieszkańcami na wymianę kotłów CO.
 2. Trwa kontynuacja budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy.
 3. Trwają przygotowania do realizacji projektu  Velo Dunajec – (ścieżki rowerowe).
 4. Realizowana jest „Budowa Targowiska Wiejskiego w Gminie Ochotnica Dolna”.
 5. Trwa budowa 3 boisk sportowych na terenie Gminy.
 6. W dniu 13 czerwca 2018r. została zawarta z Panem Janem Zaziąbło umowa najmu lokalu użytkowego do prowadzenia Apteki na okres 3 lat.
 7. W dniu 20 czerwca 2018r. została zawarta  z NZOZ Medic s.c. Anną Piergies-Zachwieja i Kazimierzem Mierzyńskim umowa najmu lokalu użytkowegodo prowadzenia działalności leczniczej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz innych usług medycznych z tym związanych, na okres 3 lat.

W ZAKRESIE PRZETARGÓW

Przetargi rozstrzygnięte - podpisane umowy:

 1. Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej - Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe ZIBUD - 298.660,74 zł.

Przetargi w trakcie wyłaniania wykonawcy:

 1. Remonty i modernizacja dróg na terenie Gminy Ochotnica Dolna.
   
 2.  Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnych 2018/2019.
 1. Wykonanie umocnień w formie koszy siatkowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna. Złożono jedną ofertę, która w znacznym stopniu przewyższała posiadane środki. Zdecydowałem o  przeprowadzeniu kolejnego postępowania ofertowego.

 

Przetargi w trakcie przygotowania do ogłoszenia:

 

 1. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tylmanowej (w tym zwiększenie przepustowości oczyszczalni).
 2.  Zimowe utrzymanie dróg gminnych.
 3. Remont drogi gminnej w os. Paluchy, Mastalerze, Króle, Łęg Dolny w Tylmanowej (łączna szacunkowa wartość projektu  372.734,34zł)

 

Postępowania poniżej 30 tys. Euro

 1. Budowa ścieżek rowerowych w m. Ochotnica Dolna, odcinki: Ośrodek Zdrowia - ZGK oraz Młynne - Leskówka, P. Królczyk z Ochotnicy Dolnej - 15.990,00 zł.

SPOTKANIA WÓJTA GMINY OCHOTNICA DOLNA

19 czerwca br. wziąłem udział w uroczystości przekazana przez Wojewodę promesy na zadanie: „Remont drogi gminnej w os. Paluchy, Mastalerze, Króle, Łęg Dolny  w Tylmanowej (łączna szacunkowa wartość projektu  372.734,34zł)”.

 

Były to moje najważniejsze działania w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy.

Za pomoc w ich realizacji serdecznie dziękuję moim pracownikom, Radnym Rady Gminy, którzy współpracują z Gminą w realizacji zadań.

Dziękuję również Radnym Rad Sołeckich, Sołtysom i Wam drodzy Mieszkańcy.    

Wójt Gminy Ochotnica Dolna
Stanisław Jurkowski