Raport z konsultacji społecznych prowadzonych przez gminę Ochotnica Dolna Przedmiot konsultacji: Rady Gminy Ochotnica Dolna w sprawie: określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Ochotnica Dolna.

Raport z konsultacji społecznych prowadzonych przez gminę Ochotnica Dolna Przedmiot konsultacji: Rady Gminy Ochotnica Dolna w sprawie: określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Ochotnica Dolna.