Ogłoszono przetarg na wykonanie nawierzchni betonowych w os. Zabaście i os. Gabrysie

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że w dniu 24.06.2019 r. został ogłoszony przetarg na Wykonanie nawierzchni betonowych na drogach gminnych na terenie Gminy Ochotnica Dolna.

Planowany do realizacji zakres robót obejmuje: Remonty i modernizację dróg na terenie Gminy Ochotnica Dolna w skład, którego wchodzą m.in. roboty związane z wykonaniem remontu/modernizacji: podbudów z kruszyw, nawierzchni betonu, poboczy czy odwodnień na niżej wymienionych drogach:

I. Zadanie:  Remont i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w os. Ligasy w Ochotnicy Dolnej oraz w os. Zabaście (Cyrhla) w Tylmanowej (nawierzchnia betonowa),

II. Zadanie:  Remont drogi gminnej w os. Gabrysie w Tylmanowej (nawierzchnia betonowa)

Zapraszamy przedsiębiorców do składania ofert w w/w postępowaniu.