Ogłoszenie o XIII/19 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica

Ogłoszenie o XIII/19 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica

Na podstawie  art. 29 ust. 5 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2003r. Nr 408, poz. 4295 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 13 września 2019 r. (piątek) o godz. 1400 w sali obrad Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej odbędzie się XIII/19 nadzwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr IV/36/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. oraz zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ochotnica Dolna.
  6. Zakończenie sesji.