V/19 zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna - 25 lutego 2019 r.

V/19 zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna - 25 lutego 2019 r.

Transmisja rozpocznie się o godz. 10:00.

Planowany porzadek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna.
 4. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady.
 6. Dyskusja na temat zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr IV/36/19 z dnia 28 stycznia 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ochotnica Dolna na lata 2019 – 2030.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ochotnica Dolna.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy.
 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Dyskusja i wolne wnioski.
 16. Zakończenie sesji.