XI/19 zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna

Transmisja rozpocznie się o godz. 10:00.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna.
 4. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu targowiska prowadzonego przez Gminę Ochotnica Dolna.
 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia stawek opłaty targowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ochotnica Dolna na lata 2019 – 2030.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr IV/36/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. oraz zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ochotnica Dolna.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ochotnica Dolna.
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ochotnica Dolna.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Dyskusja i wolne wnioski.
 17. Zakończenie sesji.