XX/20 nadzwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna

Transmisja rozpocznie się o godz. 13:00.

Planowany porządek obrad:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna.
 4. Podsumowanie inwestycji za 2019 rok.
 5. Przedstawienie informacji dot. środków z funduszy zewnętrznych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/152/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do kosztów zbiorowego przewozu osób dla Gminnego Zakładu Transportowego w Ochotnicy Dolnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie przyjęcia przez Gminę Ochotnica Dolna zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 nr VIII/150/19
  z dnia 30 grudnia 2019 r. oraz zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 10. Dyskusja i wolne wnioski.
 11. Zakończenie sesji.