Ogłoszenie o XXIII/20 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie zdalnej - telekonferencji

Ogłoszenie o XXIII/20 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie zdalnej - telekonferencji

Na podstawie  art. 29 ust. 5 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2003r. Nr 408, poz. 4295 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 30 kwietnia 2020 r. (czwartek) o godz. 1300 odbędzie się XXIII/20 nadzwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie zdalnej - telekonferencji

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ochotnica Dolna.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ochotnica Dolna.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ochotnica Dolna.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze szlaków turystycznych na terenie Gminy Ochotnica Dolna.
  8. Zakończenie sesji.