VII/19 nadzwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2030.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
  6. Zakończenie sesji.