XII/19 zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna

Transmisja rozpocznie się o godz. 10:00.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna.
 4. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady.
 6. Dyskusja i wolne wnioski.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany gminnego programu wsparcia rodzin na rok 2019, w których urodziło się przy jednym porodzie pięcioro lub więcej dzieci pod nazwą „Wieloraczki”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ochotnica Dolna na lata 2019 – 2030.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr IV/36/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. oraz zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie o zmianie Uchwały Nr XXXII/28413 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 18 października 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ochotnica Dolna.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Zakończenie sesji.