XIII/19 nadzwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna

Transmisja rozpocznie się o godz. 14:00.

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr IV/36/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. oraz zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ochotnica Dolna.
  6. Zakończenie sesji.