XV/19 nadzwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna

Transmisja rozpocznie się o godz. 15:00.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji wyborczej wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ochotnica Dolna na lata 2019 – 2030.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr IV/36/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. oraz zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie: przejęcia przez Gminę Ochotnica Dolna zadania Powiatu Nowotarskiego zakresu dróg publicznych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela do Rady Naukowej Gorczańskiego Parku Narodowego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu wsparcia edukacyjnej działalności szkół „Grant oświatowy Gminy Ochotnica Dolna”.
 13. Zakończenie sesji.