Na teren gminy ruszają ankieterzy badający zapotrzebowanie mieszkańców na budowę sieci gazowej

Na teren gminy ruszają ankieterzy badający zapotrzebowanie mieszkańców na budowę sieci gazowej

Szanowni mieszkańcy,

Ochotnica ma szansę zostać zgazyfikowane na przestrzeni najbliższych lat. Decyzja o przystąpieniu do realizacji tej inwestycji podejmie Polska Spółka Gazownicza po analizie ankiet, które służą do szacowania zapotrzebowania na gaz na naszym terenie.
Chciałbym podkreślić, że wypełnienie ankiet jest warunkiem niezbędnym do podjęcia decyzji przez Polską Spółkę Gazowniczą do dalszego rozwoju sieci.

W chwili obecnej gaz jest najbardziej ekologicznym, najtańszym i najwygodniejszym źródłem energii do ogrzewania domów.

Gazyfikacja, to ogromna szansa przed którą stoimy, dlatego podjąłem decyzję o skierowaniu do wszystkich mieszkańców Ochotnicy Dolnej i Ochotnicy Górnej, których gospodarstwa domowe znajdują się przy głównych drogach, ankieterów, których zadaniem jest wypełnienie ankiety i udzielenie niezbędnych informacji.

Ankieterzy pojawią się w Państwa domach w czerwcu i lipcu 2019 r. Będą to: Piotr Piotrowski - pracownik Urzędu Gminy oraz stażyści: Aneta Jagieła, Małgorzata Siedlarczyk, Katarzyna Ziemianek.

Bardzo proszę o życzliwe ich przyjęcie i udzielenie odpowiedzi na pytania. Wypełnione ankiety można przekazywać bezpośrednio ankieterom jak również dostarczyć do Urzędu Gminy lub przekazać Sołtysowi.

Z góry dziękuję wszystkim za współpracę przy tak ważnym projekcie z punktu widzenia przyszłości naszej wspólnoty.

 

Łączę wyrazy szacunku,

Wójt Gminy
Tadeusz Królczyk