Roboty odtworzeniowe po przekopach gazociągowych

Roboty odtworzeniowe po przekopach gazociągowych

W Tylmanowej od kwietnia trwają prace związane z budową głównej linii gazowej.

W miejscach, w których wykonano już przekopy, odbudowywana jest nawierzchnia asfaltowa. Nowy dywanik asfaltowy został położony m. in. w os. Gabrysie, os. Kozielce i w os. Kłodne. Środki na te prace drogowe są zapewnione w ramach budowy gazociągu, a w miejscach, w których nie przebiegał gazociąg, a konieczne jest tam położenie asfaltu, koszty robót pokrywane są z budżetu Gminy.

W miniony czwartek Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk udał się do Kłodnego, aby zobaczyć postępy prac.

GALERIA