Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny przebywającym na kwarantannie lub w izolacji domowej?

Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny przebywającym na kwarantannie lub w izolacji domowej?

Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny przebywającym na kwarantannie lub w izolacji domowej?

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dokumentowanie-kwarantanny-i-izolacji-do-wyplaty-swiadczen-w-razie-choroby-i-opieki/3648067?fbclid=IwAR0i2gnXWMa4Zipx4I3rEp6AxVqsG-9ACu8QI6rKfs3Y6S314IBTDxgC2SI

Źr. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie