Gorce turystycznym światem – udział w targach w Warszawie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja pn.  „Gorce turystycznym światem”  ma na celu promocję walorów turystycznych i przyrodniczych Gorców poprzez zorganizowanie stoiska wystawienniczego na targach turystycznych, na którym prezentowane będą tradycyjne produkty żywnościowe, wyroby rękodzielnicze i materiały promocyjne pokazujące m. in. walory gminy wiejskiej Ochotnica Dolna, jej kulturę i dziedzictwo oraz informowanie społeczności lokalnej i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich oraz działaniach w zakresie budowania i wdrażania promocji produktów lokalnych, wspierania przetwórstwa lokalnego oraz sprzedaży produktów rękodzielniczych, a także upowszechniania i wzmacnianie świadomości społeczeństwa na temat agroturystyki i turystyki wiejskiej.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: promocja walorów turystycznych i przyrodniczych Gorców poprzez zorganizowanie stoiska wystawienniczego na targach turystycznych World Travel Show w Warszawie.

 

Linki:

http://www.ochotnica.pl/pl/211/4877/gorce-turystycznym-swiatem.html

http://www.ochotnica.pl/pl/211/4883/rozpoczynamy-przyjmowanie-zgloszen-do-turystycznej-karty-produktow-lokalnych.html

http://www.ochotnica.pl/pl/211/4906/przedluzenie-terminu-przyjmowania-zgloszen-do-karty-produktow-lokalnych-i-karty-lokalnego-rekodziela.html