Ochotnica i Tylmanowa w sercu Gorców – udział w targach w Chorzowie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja pn.  „Ochotnica i Tylmanowa w sercu Gorców”  ma na celu promocję walorów turystycznych i przyrodniczych Gorców poprzez zorganizowanie stoiska wystawienniczego na targach turystycznych, na którym prezentowane będą tradycyjne produkty żywnościowe, wyroby rękodzielnicze i materiały promocyjne pokazujące m. in. walory gminy wiejskiej Ochotnica Dolna, jej kulturę i dziedzictwo oraz informowanie społeczności lokalnej i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich oraz działaniach w zakresie budowania i wdrażania promocji produktów lokalnych, wspierania przetwórstwa lokalnego oraz sprzedaży produktów rękodzielniczych, a także upowszechniania i wzmacnianie świadomości społeczeństwa na temat agroturystyki i turystyki wiejskiej.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: promocja walorów turystycznych i przyrodniczych Gorców poprzez zorganizowanie stoiska wystawienniczego na targach turystycznych Atrakcje Regionów w Chorzowie.

Link:

http://www.ochotnica.pl/pl/211/4912/ochotnica-i-tylmanowa-w-sercu-gorcow.html